Application of fuzzy neural network for supporting measurements and control in a wastewater treatment plant - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Application of fuzzy neural network for supporting measurements and control in a wastewater treatment plant

Abstrakt

Oczyszczanie ścieków jest jednym z ważniejszych aspektów ochrony środowiska. Nowoczesne systemy kontroli w oczyszczalniach ścieków pozwalają na poprawę jakości procesu oczyszczania redukując jednocześnie koszty. Systemy kontroli i optymalizacji jakie odkilku lat opracowuje się dla oczyszczalni ścieków, bazują zazwyczaj na skomplikowanych modelach matematycznych. Kluczowym problemem w zastosowaniu tych systemów jest duża liczba parametrów, które nie są zazwyczaj mierzone lub częstotliwość pomiarów jest niewystarczająca z punktu widzenia systemów kontroli. ChZT (chemiczne zapotrzebowanie na tlen) jest jednym z takich parametrów. Odgrywa on kluczową rolę w modelowaniu procesów osadu czynnego, jednakże, ze względu na długi czas analizy, jego zastosowanie w układzie kontroli jest utrudnione. W tej pracy określono sposoby szybkiego wyznaczania przybliżonej wartości ChZT na podstawie innych parametrów z zastosowaniem rozmytych sieci neuronowych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
CHEMIA ANALITYCZNA nr 51, strony 351 - 363,
ISSN: 0009-2223
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Skowroński Z., Skowrońska K., Biziuk M.: Application of fuzzy neural network for supporting measurements and control in a wastewater treatment plant// CHEMIA ANALITYCZNA. -Vol. 51., nr. nr 3 (2006), s.351-363
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi