Application of headspace-solid phase microextraction followed by gas chromatography-mass spectrometry to determine short-chain alkane monocarboxylic acids in aqueous samples - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Application of headspace-solid phase microextraction followed by gas chromatography-mass spectrometry to determine short-chain alkane monocarboxylic acids in aqueous samples

Abstrakt

Celem prowadzonych badań było opracowanie metodyki oznaczania krótkołańcuchowych kwasów alkanomonokarboksylowych (KKA), opartej na ich izolowaniu i wzbogacaniu za pomocą techniki HS-SPME, a następnie oznaczaniu za pomocą chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas (GC-MS). Do ekstrakcji zastosowano włókno pokryte polarną fazą stacjonarną opartą na glikolu polietylenowym (PEG). Dla celów porównawczych zastosowano również włókno mieszane, gdzie fazę stacjonarną stanowił polidimetylosiloksan z rozproszonym w nim stałym sorbentem, Carboxen.Opracowaną metodykę zastosowano do oznaczania związków z grupy KKA w próbkach ścieków.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
ANALYTICAL AND BIOANALYTICAL CHEMISTRY nr 399, strony 3299 - 3303,
ISSN: 1618-2642
Język:
angielski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Banel A., Wasielewska M., Zygmunt B.: Application of headspace-solid phase microextraction followed by gas chromatography-mass spectrometry to determine short-chain alkane monocarboxylic acids in aqueous samples // ANALYTICAL AND BIOANALYTICAL CHEMISTRY. -Vol. 399, nr. iss.9 (2011), s.3299-3303
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 56 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi