Application of higher order statistics in the analysis of electrochemical processes - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Application of higher order statistics in the analysis of electrochemical processes

Abstrakt

Zjawiska nieliniowe są często spotykane w elektrochemicznych pomiarach korozyjnych. Z drugiej strony linearyzacja zagadnień elektrochemicznych jest uznaną i powszechną praktyką. W niniejszej pracy przedstawiono możliwość poszerzenia interpretacji badanych procesów elektrodowych o techniki oparte na analizie widmowej rzędu wyższego od 2. Autorzy skupili się na analizie szumu elektrochemicznego generowanego podczas polaryzacji katodowej, co ma duże znaczenie dla ochrony przeciwkorozyjnej.

Cytuj jako

Autor (1)

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Zieliński A.: Application of higher order statistics in the analysis of electrochemical processes// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi