Application of microwaves for sewage sludge conditioning - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Application of microwaves for sewage sludge conditioning

Abstrakt

Artykuł dotyczy wpływu promieniowania mikrofalowego na odwadnianie osadów ściekowych. Przeprowadzono pomiary parametrów charakteryzujących podatność osadów ściekowych na odwadnianie: opór właściwy, czas ssania kapilarnego oraz zawartość suchej masy w osadzie po odwirowaniu. Stwierdzono poprawę odwadnialności osadów kondycjonowanych promieniowaniem mikrofalowym, zależną ilościowo od rodzaju preparowanych osadów. Zastosowanie podwójnego kondycjonowania osadów promieniowaniem mikrofalowym oraz polielektrolitem pozwoliło na uzyskanie lepszych wskaźników odwadnialności niż w przypadku stosowania każdej z tych metod niezależnie.

Cytowania

  • 6 6

    CrossRef

  • 7 6

    Web of Science

  • 9 2

    Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Wojciechowska E.: Application of microwaves for sewage sludge conditioning// . -., (2005),
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.1016/j.watres.2005.09.032
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 23 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi