Application of microwaves for sewage sludge conditioning - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Application of microwaves for sewage sludge conditioning

Abstrakt

Artykuł dotyczy wpływu promieniowania mikrofalowego na odwadnianie osadów ściekowych. Przeprowadzono pomiary parametrów charakteryzujących podatność osadów ściekowych na odwadnianie: opór właściwy, czas ssania kapilarnego oraz zawartość suchej masy w osadzie po odwirowaniu. Stwierdzono poprawę odwadnialności osadów kondycjonowanych promieniowaniem mikrofalowym, zależną ilościowo od rodzaju preparowanych osadów. Zastosowanie podwójnego kondycjonowania osadów promieniowaniem mikrofalowym oraz polielektrolitem pozwoliło na uzyskanie lepszych wskaźników odwadnialności niż w przypadku stosowania każdej z tych metod niezależnie.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Wojciechowska E.: Application of microwaves for sewage sludge conditioning// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 0 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi