Application of recombinant antigens in serodiagnosis of swine toxoplasmosis and prevalence of Toxoplasma gondii infection among pigs in Poland - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Application of recombinant antigens in serodiagnosis of swine toxoplasmosis and prevalence of Toxoplasma gondii infection among pigs in Poland

Abstrakt

Niniejsza praca przedstawia częstość występowania toksoplazmozy w populacji świń obejmującej 1754 osobników pochodzących z różnych regionów Polski, która określona została z wykorzystaniem testu IgG ELISA opartego na antygenie natywnym pasożyta. Specyficzne przeciwciała anty-T. gondii klasy IgG zostały wykryte u 19,2% zwierząt z testowanej grupy. Ponadto w pracy oszacowano użyteczność diagnostyczną w rozpoznawaniu toksoplazmozy u świń trzech antygenów rekombinantowych T. gondii (rMAG1, rSAG1, and rGRA7) użytych w teście ELISA pojedynczo oraz w formie czterech mieszanek (M1: rMAG1 + rSAG1; M2: rMAG1 + rGRA7; M3: rSAG1 + rGRA7; M4: rMAG1 + rSAG1 + rGRA7). Antygeny rSAG1 oraz rGRA7 rozpoznawały specyficzne IgG z podobną czułością (odpowiednio 85,3% i 81,3%), natomiast zdecydowanie niższą czułość otrzymano dla białka rMAG1 (64%). Wyższą reaktywnością charakteryzowały się mieszanki dwóch antygenów: M1 (86.7%), M2 (89.3%) i M3 (92%), podczas gdy największą reaktywność odnotowano dla mieszanki trzech białek (M4, 97.3%). Otrzymane wyniki sugerują zatem, iż przetestowana mieszanka trzech antygenów rekombinantowych może być użyteczna w rozpoznawaniu toksoplazmozy u świń.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
POLISH JOURNAL OF VETERINARY SCIENCES nr 13, strony 457 - 464,
ISSN: 1505-1773
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Holec-Gąsior L., Kur J., Hiszczyńska-Sawicka E., Drapała D., Dominiak- Górski B., Pejsak Z.: Application of recombinant antigens in serodiagnosis of swine toxoplasmosis and prevalence of Toxoplasma gondii infection among pigs in Poland// POLISH JOURNAL OF VETERINARY SCIENCES. -Vol. 13, nr. iss. 3 (2010), s.457-464
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 91 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi