Application of splines and wavelets along with TIN decimation to 3D imagingof seafloor from multibeam sonar data - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Application of splines and wavelets along with TIN decimation to 3D imagingof seafloor from multibeam sonar data

Abstrakt

W pracy przedstawiono dwie metody reprezentacji danych batymetrycznych otrzymanych z pomiarów z użyciem sonaru wielowiązkowego. Reprezentacja przy pomocy funkcji sklejanych jest odpowiednia dla baz danych, podczas gdy reprezentacja z wykorzystaniem funkcji falkowych posiada dobre właściwości kompresyjne.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
ACTA ACUSTICA UNITED WITH ACUSTICA nr 88, strony 619 - 622,
ISSN: 1610-1928
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Demkowicz J., Moszyński M., Stepnowski A.: Application of splines and wavelets along with TIN decimation to 3D imagingof seafloor from multibeam sonar data// ACTA ACUSTICA UNITED WITH ACUSTICA. -Vol. 88., nr. 5 (2002), s.619-622
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 46 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi