Application of Syntactic Pattern Recognition Approach in Design and Optimisation of Group Machining Systems - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Application of Syntactic Pattern Recognition Approach in Design and Optimisation of Group Machining Systems

Abstrakt

Rozwinięto koncepcję budowy zoptymalizowanych struktur systemów wytwarzania grupowego spektrum części z wykorzystaniem modelu analizy syntaktycznej sekwencji operacji ich procesów technologicznych. Określono formułę metryki odległościowej opisu stopnia zróżnicowania marszrut indywidualnych procesów oraz testowano jej skuteczność w aspekcie eksploracji wielowymiarowych danych i klasteryzacji obiektów wg cech wymagań technologicznych. Poprzez badania symulacyjne dotyczące określonego studium przypadku wykazano istotną przewagę generowanych, wg rozwijanej koncepcji, przebiegów procesów grupowych, nad rozwiązaniami stosowanymi w dotychczasowej praktyce produkcyjnej.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Solid State Phenomena nr 165, strony 342 - 347,
ISSN: 1012-0394
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Siemiątkowski M.: Application of Syntactic Pattern Recognition Approach in Design and Optimisation of Group Machining Systems// Solid State Phenomena. -Vol. 165., (2010), s.342-347
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi