Approximation of the non-linear roll damping - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Approximation of the non-linear roll damping

Abstrakt

Artykuł omawia, jak otrzymać oszacowanie nieliniowego momentu tłumiącehgo kołysania boczne okretu za pomocą zapisu przebiegu kołysań swobodnych modelu okrętu. Udowadnia, że 1) moment tłumiący w kategoriach aproksymacji jest nieanalityczną funkcją nieparzystą prędkosci kołysań, 2) standardowa metoda, oparta na stosunku dwóch kolejnych amplitud, ma ograniczone zastosowanie, do niezbyt dużych amplitud kołysań. Zaproponowano nową metodą identyfikacji współczynników tłumienia, opartą na aproksymacji chwilowych wartości logarytmicznego dekrementu tłumienia.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
11th International Ship Stability Workshop, 2010 : proceedings, Wageningen, Netherlands June 21st-23rd 2010 strony 231 - 237
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Pawłowski M.: Approximation of the non-linear roll damping// 11th International Ship Stability Workshop, 2010 : proceedings, Wageningen, Netherlands June 21st-23rd 2010/ ed. F. van Walree. : , 2010, s.231-237
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi