Some aspects of ship safely - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Some aspects of ship safely

Abstrakt

Dokładne przewidywanie parametrów statecznościowych na wstępnym etapie projektowania jest b. ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa statku. Parametry te w znaczącym stopniu związane są i zależą od maksymalnych amplitud kołysań bocznych statku - ich zadaniem jest ograniczanie tych amplitud. W pracy badany jest wpływ nieliniowych członów tłumienia i sztywności na amplitudy ruchu statku na bocznej fali regularnej. Wyniki tych badań pozwalają określić wpływ poszczególnych elementów modelu matematycznego na wielkość amplitudy kołysań bocznych statku.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Proceedings. HYDRONAV´2003 15th International Conference on Hydrodynamics in Ship Design, Safety and Operation. Gdańsk, Poland. October, 22-23, 2003 strony 73 - 84
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Bielański J.: Some aspects of ship safely// Proceedings. HYDRONAV´2003 15th International Conference on Hydrodynamics in Ship Design, Safety and Operation. Gdańsk, Poland. October, 22-23, 2003/ Gdańsk: CTO, 2003, s.73-84
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 37 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi