Architektura statków na tle rozwoju transportu morskiego. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Architektura statków na tle rozwoju transportu morskiego.

Abstrakt

Współczesny statek morski oprócz funkcji transportowej spełnia funkcję zakładu pracy oraz miejsca zamieszkania i wypoczynku dla załogi oraz hotelu dla pasażerów. Na statkach towarowych coraz większy nacisk kładziony jest na racjonalne wykorzystanie przestrzeni tak, aby uzyskać optymalne proporcje pomiędzy przestrzenią ładunkową (zarobkową) a przestrzenią dla załogi i pasażerów.Celem pracy była analiza dotychczasowych osiągnięć w dziedzinie architektury statków, ocena stopnia niezbędnego udziału architekta w procesie projektowania i budowy, zmian układu funkcjonalnego pomieszczeń oraz estetycznego kształtowania form zewnętrznych statków morskich towarowych i pasażerskich.Zakres pracy obejmuje analizę badań zachodzących w kształtowaniu zewnętrznych form statków oraz rozplanowania pomieszczeń przeznaczonych dla załogi i pasażerów na tle nowych tendencji i kierunków rozwoju techniki okrętowej od czasu powstania dyscypliny naukowej ''architektura okrętów'' do czasów współczesnych.W pracy dokonano:- systematyki współczesnych statków morskich ze względu na przeznaczenie,- systematyki pomieszczeń na współczesnych statkach morskich,- analizy wpływu napędu na sylwetę oraz rozplanowanie pomieszczeń,- analizy uwarunkowań projektowych środowiska człowieka na statku w zakresie ergonomii, ładu estetycznego oraz bezpieczeństwa użytkowania przez załogę i pasażerów.Konieczność podjęcia powyższych studiów wynikła z zapotrzebowania na jednostki pływające ''nowej generacji'' oraz potrzeby wymiany dotychczasowych środków transportu morskiego towarowego i pasażerskiego, którym kończy się okres życia technicznego.

Autor (1)

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 29 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi