Poszukiwanie nowej estetyki w dobie cyfrowych technologi - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Poszukiwanie nowej estetyki w dobie cyfrowych technologi

Abstrakt

Artykuł opisuje zjawisko poszukiwania nowej estetyki w architekturze odpowiadającej przeobrażeniom sferze kulturowej i ekonomicznej współczesnych społeczeństw. Skupia się na przedstawieniu trzech najbardziej nowatorskich oraz istotnych dla dalszego rozwoju architektury trendów, za takie autor uznaje minimalizm, parametrycyzm oraz architekturę kinetyczną. Dzięki nowym technologiom, możemy obserwować coraz bardziej swobodny przepływ myśli i idei prowadzący zarówno do do ciągłego rozwoju tych nurtów, jak i do powstawania ich połączeń. Słowa kluczowe: architektura parametryczna, architektura generatywna, nowe technologie w architekturze, minimalizm, ruch w architekturze, kinematyka.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Inżynieria Lądowa i Wodna strony 17 - 23,
ISSN: 2084-7459
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Cudzik J.: Poszukiwanie nowej estetyki w dobie cyfrowych technologi// Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Inżynieria Wodna i Lądowa. -., nr. 2(630) (2013), s.17-23
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 49 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi