Wyniki wyszukiwania dla: KINEMATYKA - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: KINEMATYKA

Wyniki wyszukiwania dla: KINEMATYKA

 • Kinematyka docierarek tarczowych

  Publikacja

  Przeanalizowano kinematykę docierania powierzchni płaskich w układach jedno- i dwutarczowych. Przedstawiono opracowane modele standardowych układów kinematycznych. Wyznaczono zakresy zmienności prędkości docierania i wartości przyspieszeń w analizowanych układach wykonawczych docierarek.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Konstrukcja i kinematyka antropomorficznego chwytaka typu sztuczna ręka

  Publikacja

  - Rok 2007

  W pracy przedstawiono raport z ostatniego etapu pracy nad projektem dotyczącym konstrukcji antropomorficznego chwytak typu sztuczna ręka.

 • Kinematyka jako odpowiedź na współczesną potrzebę tworzenia przestrzeni = KINEMATICS AS AN ANSWER TO THE CURRENT NEED TO CREATE A RE-CONFIGURABLE SPACE

  Publikacja

  - Rok 2014

  Przestrzeń re-konfigurowalna pojawiły się w sztuce i architekturze już w pierwszej połowie XX wieku jako forma odpowiedzi na na pytania, które stawia przed nią świat. Nasze życie i potrzeby zmieniają się niesamowicie dynamicznie. Postfordowski model społeczeństwa sprzyja generowaniu zjawisk, których jeszcze rok temu nie brano pod uwagę. Stąd architektura próbuje stanowić odpowiedź na problemy jeszcze niezaistniałe. Jedną z jej...

 • Kinematyka i dynamika maszyn, Wykład, Mechatronika, Inżynierskie, sem3, zima 22/23 (PG_00055405)

  Kursy Online
  • K. Lipiński
  • G. Banaszek

  Zapoznanie studenta z najważniejszymi pojęciami teorii mechanizmów i maszyn. Przeglądu rodzajów mechanizmów. Wprowadzenie pojęć analizy strukturalnej. Prezentacja wybranych metod wyznaczania położeń, prędkości i przyspieszeń. Prezentacja metod dynamiki mechanizmów. Wprowadzenie do zagadnień drgań swobodnych i wymuszonych układów dyskretnych.

 • Kinematyka i dynamika maszyn, Wykład, Mechatronika, Inżynierskie, sem3, zima 23/24 (PG_00055405)

  Kursy Online
  • K. Lipiński

 • Kinematyka i dynamika maszyn, C, Mechatronika, stacjonarne, sem. 03, zimowy 22-23 (PG_00055405)

  Kursy Online
  • G. Banaszek

  Zapoznanie z definicjami najważniejszych pojęć: maszyna/mechanizm; ogniwo; para i łańcuch kinematyczny. Przegląd najczęściej stosowanych mechanizmów. Zapoznanie z najważniejszymi pojęciami analizy strukturalnej: klasyfikacja ogniw i par; mobilność, jednobieżność; klasyfikacja funkcjonalna i strukturalna. Prezentacja najważniejszych metod zadania położeń, prędkości i przyspieszeń. Prezentacja metod dynamiki mechanizmów. Wprowadzenie...

 • Kinematyka i dynamika maszyn, C, Mechatronika, stacjonarne, sem. 03, zimowy 23-24 (PG_00055405)

  Kursy Online
  • G. Banaszek

  Zapoznanie z definicjami najważniejszych pojęć: maszyna/mechanizm; ogniwo; para i łańcuch kinematyczny. Przegląd najczęściej stosowanych mechanizmów. Zapoznanie z najważniejszymi pojęciami analizy strukturalnej: klasyfikacja ogniw i par; mobilność, jednobieżność; klasyfikacja funkcjonalna i strukturalna. Prezentacja najważniejszych metod zadania położeń, prędkości i przyspieszeń. Prezentacja metod dynamiki mechanizmów. Wprowadzenie...

 • Kinematyka i dynamika maszyn, Wykład, Mechanika i Budowa Maszyn, Inżynierskie, sem3, zima 22/23 (PG_00055380)

  Kursy Online
  • K. Lipiński

  Zapoznanie studenta z najważniejszymi pojęciami teorii mechanizmów i maszyn. Przeglądu rodzajów mechanizmów. Wprowadzenie pojęć analizy strukturalnej. Prezentacja wybranych metod wyznaczania położeń, prędkości i przyspieszeń. Prezentacja metod dynamiki mechanizmów. Wprowadzenie do zagadnień drgań swobodnych i wymuszonych układów dyskretnych.

 • Kinematyka i dynamika maszyn, Wykład, Mechanika i Budowa Maszyn, Inżynierskie, sem3, zima 23/24 (PG_00055380)

  Kursy Online
  • K. Lipiński

 • Analiza kinematyki niestandardowego układu wykonawczego obrabiarki do płaszczyzn.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Kinematyka docierania ma decydujący wpływ na jakość czynnej powierzchni docieraka, jak również na jakość powierzchni obrabianej. Dla analiz prędkości docierania opracowany został model symulacji komputerowej układu niestandardowego docierarki jednotarczowej.

 • Analiza kinematyki docierarki jednotarczowej

  Publikacja

  Przedstawiono symulację kinematyki docierania powierzchni płaskich. Opracowano modele symulacyjne standardowych układów kinematycznych. Stan płaskości powierzchni czynnej docieraka ma zasadniczy wpływ na płaskość powierzchni obrabianych. Decyduje o tym stosunkowo złożona kinematyka docierania.

 • Analiza kinematyki docierarek tarczowych

  Publikacja

  - Rok 2010

  Przedstawiono symulację kinematyki docierania powierzchni płaskich. Opracowano modele symulacyjne standardowych układów kinematycznych. Stan plaskości powierzchni czynnej docieraka ma zasadniczy wpływ na płaskość powierzchni obrabianych. Decyduje o tym stosunkowo złożona kinematyka docierania.

 • Parametry kinematyczne docierarek tarczowych

  Publikacja

  W artykule przedstawiono symulację kinematyki docierania powierzchni płaskich. Opracowano modele standardowych układów kinematycznych. Stan płaskości powierzchni czynnej docieraka ma zasadniczy wpływ na płaskość powierzchni obrabianych. Decyduje także o tym stosunkowo złożona kinematyka docierania.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Analiza kinematyki docierarek tarczowych

  Publikacja

  Przedstawiono analizę kinematyki docierania powierzchni płaskich. Omówiono modele standardowych układów kinematycznych docierania jedno- i dwutarczowego. Stan płaskości powierzchni czynnych docieraków ma zasadniczy wpływ na płaskość powierzchni obrabianych. Decyduje o tym złożona kinematyka docierania maszynowego.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Poszukiwanie nowej estetyki w dobie cyfrowych technologi

  Artykuł opisuje zjawisko poszukiwania nowej estetyki w architekturze odpowiadającej przeobrażeniom sferze kulturowej i ekonomicznej współczesnych społeczeństw. Skupia się na przedstawieniu trzech najbardziej nowatorskich oraz istotnych dla dalszego rozwoju architektury trendów, za takie autor uznaje minimalizm, parametrycyzm oraz architekturę kinetyczną. Dzięki nowym technologiom, możemy obserwować coraz bardziej swobodny przepływ...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Zużycie ostrzy pił trakowych

  kinematyka pilarek ramowych sprawia, że każde ostrze piły trakowej oddziela materiał o innym przekroju warstwy skrawanej. Odmienne warunki pracy poszczególnych ostrzy piły trakowej powodują, że ich zużycie jest zróżnicowane. Znajomość formy i rozkładu wartości zużycia kolejnych ostrzy w pile trakowej daje możliwość lepszego diagnozowania ich przydatność i do pracy.

 • Statyka i dynamika powłok wielopłatowych. Nieliniowa teoria i metoda elementów skończonych.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W części teoretycznej monografii sformułowano ścisłe 2D powierzchniowe zasady dynamiki powłok jako wynik całkowania po grubości odpowiednich 3D zasad dynamiki ośrodka ciągłego. Odpowiadająca im 2D kinematyka powłoki jest konstruowana również ściśle na poziomie dwuwymiarowym. Przybliżenia są wprowadzane jedynie do równań konstytutywnych, które są z definicji zależnościami przybliżonymi, opartymi o badania eksperymentalne. Konsekwencją...

 • Analysis of kinematics and basic loads luffing jib oat davit.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W pracy przedstawiono opis działania oraz analizę kinematyki i podstawowych obciążeń nowoczesnego, wypadowego żurawika łodziowego. Ten typ żurawika, zastosowany został na statku pasażerskim Queen Mary 2 i przeznaczony jest zwłaszcza do dużych, zakrytych łodzi dla 150 osób. Podstawowe obciążenia, wymiary, kinematyka i inne parametry techniczne zostały oszacowane i dobrane na podstawie ogólnodostępnych informacji i fotografii, jakie...

 • Four-node semi-EAS element in six-field nonlineartheory of shells

  W pracy sformułowano 4-węzłowy powłokowy element skończony dla konstrukcji powłokowych. Element opracowano w ramach nieliniowej 6-parametrowej teorii powłok z niesymetrycznymi miarami odkształceń membranowych. Kinematyka powłoki jest opisana przez dwa pola: translacji i obrotów, przy czym wszystkie trzy parametry obrotu traktowane są jako niezależne. W wyniku tego sformułowany element nadaje się do analizy struktur powłokowych...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Mechanika, Ć, MiBM, sem. 02, letni 22/23, (PG_00055374), gr. 1, 2

  Kursy Online
  • W. Macek
  • N. Stawicka-Morawska

  Spis treści: 1) Wprowadzenie, aksjomaty statyki, układy sił 2) Płaski i przestrzenny zbieżny układ sił 3) Płaski dowolny układ sił 4) Przestrzenny dowolny układ sił 5) Tarcie 6) Środek ciężkości i geometria mas 7) Kinematyka punktu we współrzędnych kartezjańskich, biegunowych 8) Kinematyka bryły sztywnej – ruch postępowy, ruch obrotowy 9) Kinematyka ruchu płaskiego 10) Ruch złożony bryły 11) Dynamika punktu materialnego...

 • Numeryczna analiza kompozytowych powłok warstwowych z uwzględnieniem wpływów termicznych

  Publikacja

  - Rok 2012

  Cel pracy stanowi sformułowanie efektywnego algorytmu numerycznego do analizy kompozytowych powłok warstwowych obciążonych temperaturą. Ponieważ panele kompozytowe podlegają często dużym deformacjom jeszcze w zakresie przed-krytycznym, przeprowadzana jest analiza geometrycznie nieliniowa. Informację o nośności konstrukcji wzbogaca analiza wytężenia materiału, przeprowadzana w każdym kroku przyrostowym przy wykorzystaniu hipotezy...

 • Mechanika, ACiR, lato 2021/22, (PG_00047526)

  Kursy Online
  • K. Lipiński

  Zapoznanie studentów z niezbędną wiedzą dotyczącą modelowanie w mechanice, głównymi pojęciami itwierdzeniami statyki. Wprowadzenie metod modelowania tarcie posuwistego i oporów toczenia. Zapoznaniez relacjami naprężenia- odkształcenia, oraz z pojęciami naprężenia dopuszczalne elementów rozciąganych,ściskanych, zginanych i skręcanych. Prezentacja metod wyznaczania naprężeń oraz linii ugięcia belek,układy statycznie niewyznaczalne....

 • Techniki CAD w pracy inżyniera 2021/2022 sem./ letni

  Kursy Online
  • A. Wilk
  • A. Jakubowski
  • Ł. Sienkiewicz

  Kurs "Techniki CAD w pracy inżyniera" jest cyklem wykładów i laboratoriów dotyczących zastosowania nowoczesnych narzędzi CAD/CAE/CAM w inżynierii elektrycznej i mechanicznej. Zakres kursu obejmuje: Techniki modelowania w przestrzeni 2D i 3D, Wiązania obiektów - kinematyka odwrotna, Podstawy animacji obiektów, Przykłady analizy inżynierskiej z wykorzystaniem MES, Modelowanie wiązek przewodów i kabli elektrycznych, Opracowywanie...

 • Mechanika płynów, W/C, MiBM niest., sem. 04, letni 21/22 (M:31920W0)

  Kursy Online
  • K. Tesch

  WYKŁAD Wprowadzenie i podstawowe definicje. Właściwości płynów. Modele płynów. Stan równowagi płynu. Wyznaczanie naporu hydrostatycznego. Prawo Archimedesa. Sposoby opisu ruchu płynu. Ruch ogólny płynu. Deformacja elemetu płynu. Ruch wirowy płynu. Zasady zachowania masy, pędu i energii. Bilans entropii. Równanie Naviera-Stokesa. Równanie Bernoulliego. ĆWICZENIA PRAKTYCZNE Kinematyka przepływów. Przepływy laminarne i turbulentne...

 • Ruch w architekturze

  Publikacja

  - Rok 2016

  Jakkolwiek budynek powszechnie jest uznawany za dzieło statyczne, to jednak kinematyka w architekturze nie jest zjawiskiem nowym. W pracy wykazano, że już od starożytności filozofowie formułowali takie koncepcje przestrzeni, których nie można było opisać bez odwołania się do fenomenu ruchu. Jednocześnie, już w ostatnich dekadach XIX wieku powstawały pierwsze fotograficzne zapisy ruchu. W pracy wykazano, że stały się one inspiracją...

 • Mechanika Wykład PG_00055738 IMM sem. letni 2022/23

  Kursy Online
  • M. Krawczuk

  Modelowanie w mechanice: układ rzeczywisty, model fizyczny, model matematyczny, algorytm, a także: ciało idealnie sztywne, punkt materialny, siła skupiona. Prawa Newtona. Pojęcia pierwotne i aksjomaty. Równoważne układy sił. Wypadkowa zbieżnego układu sił. Moment siły względem punktu i względem osi. Wypadkowa dwóch sił równoległych. Para sił i jej moment. Moment wypadkowej zbieżnego i równoległego układu sił. Siła główna i moment...

 • Mechanika Wykład PG_00055374 MiBM sem.letni 2022/23

  Kursy Online
  • M. Krawczuk

  Modelowanie w mechanice: układ rzeczywisty, model fizyczny, model matematyczny, algorytm, a także: ciało idealnie sztywne, punkt materialny, siła skupiona. Prawa Newtona. Pojęcia pierwotne i aksjomaty. Równoważne układy sił. Wypadkowa zbieżnego układu sił. Moment siły względem punktu i względem osi. Wypadkowa dwóch sił równoległych. Para sił i jej moment. Moment wypadkowej zbieżnego i równoległego układu sił. Siła główna i moment...

 • Mechanika Wykład PG_00055738 M sem.letni 2022/23

  Kursy Online
  • M. Krawczuk

  Modelowanie w mechanice: układ rzeczywisty, model fizyczny, model matematyczny, algorytm, a także: ciało idealnie sztywne, punkt materialny, siła skupiona. Prawa Newtona. Pojęcia pierwotne i aksjomaty. Równoważne układy sił. Wypadkowa zbieżnego układu sił. Moment siły względem punktu i względem osi. Wypadkowa dwóch sił równoległych. Para sił i jej moment. Moment wypadkowej zbieżnego i równoległego układu sił. Siła główna i moment...

 • Sterowanie turbin wiatrowych, W, Oceanotechnika II stop., sem.02, zimowy 22/23 (PG_00057154)

  Kursy Online
  • M. H. Ghaemi
  • J. Frost

  Kurs dla studentek i studentów studiów II stop. kierunku Oceanotechnika semestr 2., specjalność: Projektowanie i budowa morskich systemów energetycznych Skrót tematyki kursu:  Wstęp, cel, zadania i główne cechy USTW USTW jako element regulacji pracy EW, wpływ rodzaju TW na USTW, podsystemy USTW Zmienne wej./wyj. oraz parametry USTW Modelowanie EW jako obiektu układu sterowania, w tym kinematyka i kinetyka TW, modelowanie wpływu...

 • Sterowanie turbin wiatrowych, W, Oceanotechnika II stop., sem.02, zimowy 23/24 (PG_00057154)

  Kursy Online
  • M. H. Ghaemi
  • J. Frost

  Kurs dla studentek i studentów studiów II stop. kierunku Oceanotechnika semestr 2., specjalność: Projektowanie i budowa morskich systemów energetycznych Skrót tematyki kursu:  Wstęp, cel, zadania i główne cechy USTW USTW jako element regulacji pracy EW, wpływ rodzaju TW na USTW, podsystemy USTW Zmienne wej./wyj. oraz parametry USTW Modelowanie EW jako obiektu układu sterowania, w tym kinematyka i kinetyka TW, modelowanie wpływu...

 • Docierarki do płaszczyzn. Cz. II. Docierarki dwutarczowe.

  Przedstawiono wsółczesne konstrukcje docierarek dwutarczowych do obróbki powierzchni płasko-równoległych. Omówiono kinematykę obiegowego układu wykonawczego obrabiarek dwutarczowych oraz tendencje rozwoju ich konstrukcji.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Docierarki do płaszczyzn. Cz.I. Docierarki jednotarczowe

  Przedstawiono konstrukcje współcześnie produkowanych docierarek jednotarczowych do płaszczyzn. Omówiono standardową kinematykę układu wykonawczego tego typu docierarek.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Wpływ rozmieszczenia elementów w separatorach na warunki kinematyczne docierania jednotarczowego

  Publikacja

  - Rok 2020

  Przedstawiono wyniki analiz kinematyki docierania elementów płaskich na docierarkach jednotarczowych o standardowym układzie wykonawczym. Określono wpływ rozmieszczenia elementów obrabianych w separatorach na zmienność prędkości docierania.

 • Wpływ rozmieszczenia elementów w separatorach na warunki kinematyczne docierania jednotarczowego

  Publikacja

  - Rok 2020

  W rozdziale monografii naukowej przedstawiono wyniki analiz kinematyki docierania elementów płaskich na docierarkach jednotarczowych o standardowym układzie wykonawczym. Określono wpływ rozmieszczenia elementów obrabianych w separatorach na zmienność prędkości docierania. W przeprowadzonej symulacji wykorzystano wybrane modele docierarek firmy Kemet, analizując obróbkę dwóch elementów o zróżnicowanych wymiarach gabarytowych i zarysie...

 • Fizyka skoków narciarskich

  Publikacja

 • Strain field of abdominal surface due to patients live excitations

  Publikacja

  - Rok 2012

  Podano metodę opisu pola odkształceń powierzchni brzucha pacjenta podczas ruchów jego tułowia. Wyróżniono strefy brzucha o zróżnicowanej wielkości odkształceń ekstremalnych.

 • Fizyka jazdy na rowerze

  Publikacja

  Opisano podstawowe zjawiska fizyczne zachodzące podczas jazdy człowieka na rowerze. Zaprezentowano obecny stan wiedzy na temat czynników mających wpływ na stabilność układu człowiek-rower w trakcie ruchu w oparciu o analizy przeprowadzone przez niezależne grupy naukowców na całym świecie.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Analiza kinematyki docierania jednotarczowego powierzchni płaskich

  Publikacja

  - Rok 2011

  Przedstawiono wyniki analizy kinematyki docierania jednotarczowego z wykorzystaniem trzech opracowanych programów komputerowych. Badano czas zamknięcia pętli ruchu elementów obrabianych oraz prognozowane zużycie kształtowe docieraka, przy założonym rozmieszczeniu przedmiotów. Optymalizowano rozmieszczenie elementów docieranych w aspekcie równomiernego zużycia narzędzia.

 • Kinetyka w architekturze

  Publikacja

  - Rok 2012

  Artykuł omawia wpływ zmian w rozumieniu pojęcia przestrzeni w filozofii na rozwój myśli architektonicznej w odniesieniu do architektury kinetycznej. Która w połączeniu z projektowaniem parametrycznym oraz komputerowymi algorytmami otwiera przed nami nowe możliwości kształtowania i rozumienia przestrzeni. Architektura kinetyczna może stanowić odpowiedź na pytania, które stawia przed nami postęp cywilizacyjny, a dzięki poszerzającym...

 • Simulation of the profile wear of the tool in double wheel lapping

  Publikacja

  - Rok 2009

  W pracy przedstawiono model zużycia narzędzia w docieraniu dwutarczowym. Wyprowadzono równania opisujące kontakt przedmiotu z narzędziem. Przedstawiono wyniki analiz symulacyjnych dla różnych parametrów kinematycznych - dla układu współbieżnego i przeciwbieżnego.

 • Kinematyczne aspekty rowkowania docieraków tarczowych

  Publikacja

  - Rok 2006

  Przedstawiono ważniejsze problemy rowkowania tarcz docierających do obróbki powierzchni płaskich. Omówiono kinematyczne aspekty promieniowego rowkowania docieraków tarczowych w porównaniu z rowkowaniem krzywoliniowym. Zamieszczono przykładowe wyniki analiz symulacyjnych.

 • Analiza kinematyki układów wykonawczych docierarek jednotarczowych do płaszczyzn

  Publikacja

  - Rok 2006

  Przedstawiono wyniki symulacji komputerowej kinematyki docierania powierzchni płaskich w układach jednotarczowych. Analizowano układy standardowe i niekonwencjonalne. Wyznaczono drogę kontaktu elementów obrabianych z punktami tarczy docierającej w przekroju promieniowym oraz wskazano na zmiany zarysu docieraka w wyniku przemieszczenia pierścieni prowadzących i przedmiotów w separatorach.

 • Mechanika Ogólna teoria i zadania

  Publikacja

  - Rok 2014

  Niniejszy podręcznik przeznaczony jest dla studiujących na kierunkach: Mechanika i budowa maszyn, Mechatronika, Inżynieria mechaniczno-medyczna, Energetyka, Inżynieria materiałowa oraz Zarządzanie i inżynieria produkcji. Obejmuje podstawowe wiadomości z klasycznej mechaniki newtonowskiej, a także elementy mechaniki analitycznej. Zachowano w nim podział mechaniki na statykę, kinematykę i dynamikę, omawiając kolejno zagadnienia dotyczące...

 • Analiza kinematyki jednotarczowych docierarek laboratoryjnych

  Artykuł porusza problem analizy kinematyki docierarek jednotarczowych. Przeanalizowano zmienność prędkości i przyspieszenia punktów leżących na powierzchni docieranej w funkcji czasu. Podano różnice w kinematyce docierania na przykładzie dwóch układów wykonawczych docierarek laboratoryjnych.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Analiza możliwości docierania dwutarczowego wałków w aspekcie kinematyki

  Publikacja

  - Mechanik - Rok 2017

  Przedstawiono kinematykę docierania maszynowego wałków. Analizowano mimośrodowy i planetarny układ wykonawczy docierarek tarczowych

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Analiza możliwości docierania dwutarczowego wałków w aspekcie kinematyki.

  Publikacja

  - Rok 2017

  Przedstawiono kinematykę docierania maszynowego wałków. Analizowano mimośrodowy i planetarny układ wykonawczy docierarek dwutarczowych.

 • Parametry kinematyczne docierarek tarczowych

  Publikacja

  - Rok 2019

  Omówiono analizę kinematyki docierania powierzchni płaskich w układach jedno- i dwutarczowych. Przedstawiono opracowane modele standardowych układów kinematycznych. Wyznaczono zakresy zmienności prędkości docierania i wartości przyspieszeń w analizowanych układach kinematycznych

 • Models of the kinematics of lapping machines.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Przedstawiono wyniki analiz symulacyjnych układów kinematycznych docierania jednotarczowego powierzchni płaskich. Analizowano układ standardowy i układy niekonwencjonalne, zmieniając ich parametry geometryczne i kinematyczne. Wytypowano układ optymalny w aspekcie równomierności zużycia tarczy docierającej.

 • Symulacja komputerowa kinematyki docierania powierzchni płaskich.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Przedstawiono metodę symulacji stanu powierzchni czynnej docieraka dla pierścieniowego układu wykonawczego docierania jednostronnego elementów płaskich. Wyznaczono drogę kontaktu elementów kołowych z punktami tarczy docierającej w przekroju promieniowym oraz wskazano na zmiany zarysu docieraka w wyniku przemieszczeń pierścieni prowadzących i przedmiotów obrabianych w separatorach.

 • On dynamically and kinematically exact theory of shells

  Publikacja

  - Rok 2005

  W rozważanej dynamicznie i kinematycznie ścisłej teorii powłok, powłokę reprezentuje materialna powierzchnia podstawowa wyposażona w tzw. tensor struktury. Nieograniczoną deformację włókien materialnych przekroju poprzecznego powłoki opisuje wektor przesunięć powierzchni podstawowej i tensor obrotów, wyrażający energetycznie uśrednioną po grubości rotację przekroju. Dyskutowane są relacje między trójwymiarowymi polami w ciele typu...