Arte and Arche. On Art and Architecture - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Arte and Arche. On Art and Architecture

Abstrakt

Architekci poszukują inspiracji i wzorców dla form architektonicznych wśród innych dziedzin sztuki. Zapożyczenia, cytaty i reinterpretacje malarstwa, rzeźby, muzyki, a nawet tańca mogą przynieść oryginalne koncepcje i rozwiązania formalne, przy okazji wiążąc architekturę z szerszym kontekstem historycznym, duchowym i kulturowym. Współczesne formy architektoniczne nieraz powstają jako przestrzenna interpretacja kompozycji malarskich rzeźbiarskich czy muzycznych. W artykule przedstawiona została ideograficzna metoda kreacji formy architektonicznej stosowana przez autora w nauczaniu architektury.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
angielski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Krenz J.: Arte and Arche. On Art and Architecture// A+U Magazine / Universidade da Beira Interior.. -Vol. 2., (2009), s.9-15
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi