Aspekty badania efektywności wybranych czynników produkcji i ich wpływu na wydajność pracy. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Aspekty badania efektywności wybranych czynników produkcji i ich wpływu na wydajność pracy.

Abstrakt

Efektywność czynników produkcji i ich wpływ na wydajność pracy jest zagadnieniem badawczym istotnym ze względu na budowę przewagi konkurencyjnej i może być elementem świadomego działania podejmowanego celem budowy przewagi gospodarczej danego kraju lub regionu. Wynika to niewątpliwie z coraz większej wagi przykładanej do tych zagadnień, jak i z rozwoju dyscyplin zajmujących się wypracowywaniem skutecznych metod poprawy produktywności. Celem niniejszego opracowania jest prezentacja i dobór wybranych aspektów metodologicznych do badań efektywności czynników produkcji (ograniczonych do badania efektywności kapitału fizycznego, kapitału ludzkiego i technologii) i ich wpływu na wydajność pracy.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
ZAGADNIENIA AKTUALNIE PORUSZANE PRZEZ MŁODYCH NAUKOWCÓW 3 strony 524 - 527
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Podwysocka A.: Aspekty badania efektywności wybranych czynników produkcji i ich wpływu na wydajność pracy.// ZAGADNIENIA AKTUALNIE PORUSZANE PRZEZ MŁODYCH NAUKOWCÓW 3/ ed. Marcin Kuczera, Krzysztof Piech Kraków: CREATIVETIME, 2015, s.524-527
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi