Zasoby ludzkie jako potencjał gospodarki narodowej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zasoby ludzkie jako potencjał gospodarki narodowej

Abstrakt

Zasoby pracy wraz z kapitałem rzeczowym zaangażowane w procesy wytwarzania produktów lub usług odzwierciedlają potencjał, jakim dysponuje dana gospodarka i jednocześnie przesądzają o możliwościach jej dalszego rozwoju. W modelach endogenicznych zróżnicowanie poziomu rozwoju gospodarek wyjaśnia się poprzez akumulację kapitału rzeczowego oraz kapitału ludzkiego. Kapitał ludzki jest pojęciem szerszym niż praca, gdyż nie odzwierciedla tylko liczby zatrudnionych oraz czasu ich pracy. Traktowany jest jako czynnik produkcji mający w sobie określony poziom wiedzy technicznej. Przedmiotem zainteresowania w niniejszym opracowaniu jest kapitał ludzki, który w procesach produkcji jest równie istotny, jak i kapitał rzeczowy. Można nawet zaryzykować stwierdzenie, że jest czynnikiem pierwotnym. Jego jakość decyduje o poziomie i nowoczesności angażowanego kapitału rzeczowego. Celem niniejszego opracowania jest zbadanie, jakie zmiany strukturalne wystąpiły w zasobach pracy w polskiej gospodarce w latach 2002-2010 z punktu widzenia ich jakości, mierzonej poziomem wykształcenia.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Kształcenie a jakość kapitału ludzkiego na rynku pracy strony 57 - 68
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Gawrycka M., Szymczak A.: Zasoby ludzkie jako potencjał gospodarki narodowej// Kształcenie a jakość kapitału ludzkiego na rynku pracy/ ed. W. Jarecki Szczecin: Uniwersytet Szczecińsji Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania , 2012, s.57-68
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 57 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi