Marta Maier - Profil naukowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wybrane publikacje

 • Impact of Demographic Changes onto National Economy Development

  The effects of population decline and their influence onto the national economy need to be analyzed with reference to modern demographic trends regarding society ageing process. The problem of demographic changes does not only concern the birth rate, life span and migration, but it also refers to economic phenomena and thus, the economic and demographic trend interrelation becomes quite obvious. Macroeconomic approach defines the...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Sytuacja osób w wieku 50+ na rynku pracy w Polsce

  Obecnie do najistotniejszych problemów rynku pracy w Polsce zaliczyć należy starzenie się zasobów pracy. Wynika to z rosnącego odsetka osób starszych w populacji, będącego konsekwencją niskiego wskaźnika urodzeń oraz wydłużenia przeciętnego trwania ludzkiego życia. Celem artykułu jest zaprezentowanie wpływu zmian demogra cznych na sytuację na rynku pracy pracy w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem pokolenia 50+ oraz konsekwencji,...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • POLITYKA RYNKU PRACY WOBEC OSÓB STARSZYCH W POLSCE

  Rynek pracy w Polsce przechodzi obecnie wiele przemian o charakterze strukturalnym, co związane jest ze zmianami struktury demograficznej ludności, a szczegól- nie ze wzrostem liczby osób starszych w społeczeństwie. Efektem spadku liczby urodzeń i wydłużenia przeciętnego trwania ludzkiego życia jest postępujący proces starzenia się spo- łeczeństwa. Liczba ludności zmniejsza się, a dodatkowo zachodzą bardzo niekorzystne, z punktu...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

wyświetlono 735 razy