Assessment of occupational risk in technical undertakings - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Assessment of occupational risk in technical undertakings

Abstrakt

Summary An undertaking - as a new and often single action - in its nature creates problems with predicting the realization of planned aims. Each undertaking bears some risk. Protection of a man who carries out an undertaking is even a more difficult task. The article offers a method of estimating potential risks connected with labour conditions on the basis of risk evaluation at the stage of undertaking planning.Streszczenie Realizacja przedsięwzięć, jako działanie nowe i często jednorazowe, stwarza w samej swej naturze problemy z przewidywaniem, co do osiągnięcia zamierzonych celów. Każde przedsięwzięcie jest ze swojej natury działalnością ryzykowną. Jeszcze trudniejszą sprawą jest zabezpieczenie człowieka w realizacji przedsięwzięcia. W artykule zaproponowano metodę szacowania potencjalnych zagrożeń warunkami pracy na podstawie oceny ryzyka w etapie planowania przedsięwzięcia.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Stachowski W.: Assessment of occupational risk in technical undertakings// / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi