Asynchronous distributed state estimation based on a continuous-time stochastic model - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Asynchronous distributed state estimation based on a continuous-time stochastic model

Abstrakt

W artykule rozważa się ogólny problem estymacji stanu w asynchronicznych rozłożonych systemach (ADE) opartych na wielu czujnikach. W takich systemach stan obiektu jest oceniany przez grupę lokalnych estymatorów, z których każdy oparty zwykle na filtrze Kalmana, dokonuje fuzji danych zebranych poprzez jego lokalne czujniki oraz danych uzyskanych od innych (zdalnych) procesorów, w celu wyznaczenia możliwie najlepszych estymat. Przeprowadzając fuzję danych należy wziąć pod uwagę dwa istotne uwarunkowania, mianowicie: zagadnienie asynchronizmu lokalnych procesorów oraz nieznana korelacja, jaka występuje pomiędzy asynchronicznymi danymi lokalnych procesorów. W konsekwencji powyższego w pracy zawarte są dwa zasadnicze przyczynki. Pierwszy z nich prezentuje metoda traktowania asynchronicznych dyskretnoczasowych danych w oparciu o ciągłoczasowy stochastyczny model obserwowanego obiektu. Drugą innowację stanowi algorytm fuzji danych, które są zbierane w sposób rozłożony (w przestrzeni) i asynchroniczny (w czasie).

Cytowania

  • 2

    CrossRef

  • 3

    Web of Science

  • 3

    Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
INTERNATIONAL JOURNAL OF ADAPTIVE CONTROL AND SIGNAL PROCESSING
ISSN: 0890-6327
Język:
angielski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Kowalczuk Z., Domżalski M.: Asynchronous distributed state estimation based on a continuous-time stochastic model// INTERNATIONAL JOURNAL OF ADAPTIVE CONTROL AND SIGNAL PROCESSING. -, (2011),
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.1002/acs.1290
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi