Badania i opis zjawisk nowego typoszeregu silników hydraulicznych satelitowych z kompensacją luzów. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badania i opis zjawisk nowego typoszeregu silników hydraulicznych satelitowych z kompensacją luzów.

Abstrakt

W referacie przedstawiono budowę, działanie i opis zjawisk nowego typoszeregu silników hydraulicznych satelitowych, w których zastosowano kompensację luzów osiowych w celu ograniczenia przecieków przez szczeliny komór roboczych. Typoszereg tych silników opracowany przez firmę Projektowanie Maszyn inż. Bohdana Sieniawskiego obejmuje 13 wielkości chłonności na obrót wału w zakresie od 0,4 do 6,3 dm3/obr. Prace badawcze nad tymi silnikami, finansowane przez KBN, realizowano w Politechnice Gdańskiej we współpracy z Instytutem Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej oraz firmą FAMA w Gniewie (producent). Badania eksperymentalne wielu egzemplarzy prototypów umożliwiły ocenę działania zespołów roboczych typoszeregu oraz zespołu kompensacji luzów z uwzględnieniem różnych wersji wykonania i zastosowania. Zjawiska zostały opisane modelem matematycznym o współczynnikach wyznaczonych z danych eksperymentalnych. W efekcie możliwe było opisanie matematyczne charakterystyk dla całego typoszeregu z uwzględnieniem parametrów oraz własności czynnika roboczego tj., oleju mineralnego lub elmulsji wodno-olejowej

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Śliwiński P., Balawender A.: Badania i opis zjawisk nowego typoszeregu silników hydraulicznych satelitowych z kompensacją luzów.// / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi