Badania jakości transmisji danych z wykorzystaniem turbokodowania w systemie UMTS - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badania jakości transmisji danych z wykorzystaniem turbokodowania w systemie UMTS

Abstrakt

W referacie została przedstawiona budowa kodera oraz dekodera turbokodu pracującego w oparciu o algorytm SOVA w systemie radiokomunikacyjnym trzeciej generacji UMTS. W dekoderze turbokodu zastosowano mechanizm redukujący liczbę iteracji. Omówiono i porów-nano wyniki badań symulacyjnych jakości transmisji z za-stosowaniem mechanizmu redukcji liczby iteracji turbode-kodera i bez tego mechanizmu. Badania przeprowadzono dla obu kierunków transmisji w kilku wybranych środowi-skach propagacyjnych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Marczak A., Rutkowski D.: Badania jakości transmisji danych z wykorzystaniem turbokodowania w systemie UMTS// / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi