Badania kompensacji luzów osiowych w hydraulicznych silnikach satelitowych = Researcg of axial clearances compensation in hydraulic satellite motors - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badania kompensacji luzów osiowych w hydraulicznych silnikach satelitowych = Researcg of axial clearances compensation in hydraulic satellite motors

Abstrakt

W pracy doktorskiej przedstawiono koncepcje silnika z mechanizmem satelitowym III typu. Istotną nowością w koncepcji tego typu silnika satelitowego jest zastosowanie nowego specjalnego rozwiązania kompensacji luzów osiowych dla zmniejszania przecieków przez szczeliny czołowe mechanizmu. Ma to zapewnić ich eksploatację również z cieczami roboczymi o bardzo małych lepkościach i możliwość uzyskania małych prętkości obrotowych.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 35 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi