Badania laboratoryjne współczynnika filtracji iłów zastoiskowych z rejonu Łajs w północno - wschodniej Polsce. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badania laboratoryjne współczynnika filtracji iłów zastoiskowych z rejonu Łajs w północno - wschodniej Polsce.

Abstrakt

W pracy podano wyniki laboratoryjnych badań współczynnika filtracji iłu warstwowego z rejonu Łajs (województwo warmińsko - mazurskie). Podano metodykę badań określenia średniej przepuszczalności iłu warstwowego oraz współczynnika anizotropii przepuszczalności rk.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Inżynieria Morska i Geotechnika strony 18 - 21,
ISSN: 0867-4299
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Dembicki E., Jaromińska M.: Badania laboratoryjne współczynnika filtracji iłów zastoiskowych z rejonu Łajs w północno - wschodniej Polsce. // Inżynieria Morska i Geotechnika. -., nr. 1 (2003), s.18-21
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 7 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi