Badania naprężeń własnych metodą Barkhausena w blachach płaskich, stosowanych do wytwarzania kształtowników giętych na zimno. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badania naprężeń własnych metodą Barkhausena w blachach płaskich, stosowanych do wytwarzania kształtowników giętych na zimno.

Abstrakt

W pracy przedstawiono badania naprężeń własnych w blachach cienkich przeznaczonych do produkcji kształtowników giętych na zimno. W celu identyfikacji wszystkich naprężeń powstających w procesie produkcji blach i wytwarzania kształtownika, w pierwszym etapie, przeprowadzono badania naprężeń własnych w blachach po procesie ich walcowania i magazynowania. Wyniki przedstawiono w formie map naprężeń.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W : Nowe trendy w naukach inżynieryjnych 3. - T. III strony 11 - 19
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Łukowicz A.: Badania naprężeń własnych metodą Barkhausena w blachach płaskich, stosowanych do wytwarzania kształtowników giętych na zimno.// W : Nowe trendy w naukach inżynieryjnych 3. - T. III/ ed. pod red. Marcin Kuczera Kraków: CREATIVETIME, 2012, s.11-19
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 36 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi