Badania pola magnetycznego modelu okrętu podczas demagnetyzacji - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badania pola magnetycznego modelu okrętu podczas demagnetyzacji

Abstrakt

Przedstawiono system pomiarowy do badania pola magnetycznego modelu okrętu. System ten będzie wykorzystany przy opracowaniu algorytmów demagnetyzacji okrętów wojennych. Omówiono sposób kompensacji zakłóceń magnetycznych występujących w środowisku.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
Przegląd Elektrotechniczny nr R. 86, strony 115 - 117,
ISSN: 0033-2097
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Świsulski D., Jakubiuk K., Zimny P., Wołoszyn M.: Badania pola magnetycznego modelu okrętu podczas demagnetyzacji// Przegląd Elektrotechniczny. -Vol. R. 86, nr. nr 4 (2010), s.115-117
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi