Badania stanu ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych z urządzeniami chłodniczymi i klimatyzacyjnymi - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badania stanu ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych z urządzeniami chłodniczymi i klimatyzacyjnymi

Abstrakt

W artykule przedstawiono wymagania norm i przepisów w zakresie badań instalacji elektrycznych niskiego napięcia zasilających urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne oraz zasady wykonywania pomiarów ochronnych. W części pierwszej przedstawiono prawne aspekty związane z wykonywaniem oględzin, prób i pomiarów. W części drugiej zaprezentowano zasady wykonywania pomiarów przy badaniach odbiorczych i okresowych instalacji. Omówiono pomiary ciągłości przewodów ochronnych, rezystancji izolacji, rezystancji podłóg i ścian, skuteczności samoczynnego wyłączenia zasilania oraz badanie urządzeń różnicowoprądowych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Czapp S.: Badania stanu ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych z urządzeniami chłodniczymi i klimatyzacyjnymi // . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi