Badania statyczne i dynamiczne pali, zasady stosowania i metody interpretacji - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badania statyczne i dynamiczne pali, zasady stosowania i metody interpretacji

Abstrakt

Badania terenowe nośności pali wykonywane są od bardzo dawna i stanowią jedyną miarodajną ocenę rzeczywistej możliwości przekazywania obciążeń na podłoże gruntowe. Tradycyjną metodą wykorzystywaną w praktyce inżynierskiej są próbne obciążenia statyczne (SPLT). Uwzględniając czynniki techniczne, ekonomiczne i czas, obecnie coraz częściej, już na skalę codziennej praktyki inżynierskiej, wykorzystuje się badania dynamiczne, np. typu PDA dla pali wbijanych oraz DLT dla pali wierconych.Sprawą ciągle dyskusyjną pozostaje adekwatność badań dynamicznych i zależności obciążenie - osiadanie w stosunku do wyników badań statycznych.W artykule przedstawiono wyniki badań statycznych i dynamicznych dla różnych rodzajów pali w porównywalnych warunkach geotechnicznych. Oceniono dotychczasowe metody badań oraz przedstawiono własne propozycje w tym zakresie. Na podstawie badań terenowych zaproponowano własne współczynniki tłumienia niezbędne do prawidłowej oceny nośności w warunkach geotechnicznych kraju.Generalna filozofia oceny jest zgodna ze stosowaniem Eurokodu 7 w Polsce.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Inżynieria Morska i Geotechnika strony 404 - 410,
ISSN: 0867-4299
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Gwizdała K., Blockus M.: Badania statyczne i dynamiczne pali, zasady stosowania i metody interpretacji// Inżynieria Morska i Geotechnika. -., nr. nr 4 (2012), s.404-410
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 225 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi