Badania symulacyjne wpływu modulacji prądu na przebieg mocy chwilowej pobieranej przez silnik indukcyjny dla celów diagnostyki łożysk - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badania symulacyjne wpływu modulacji prądu na przebieg mocy chwilowej pobieranej przez silnik indukcyjny dla celów diagnostyki łożysk

Abstrakt

W referacie przedstawiono wyniki badań symulacyjnych wpływu modulacji prądu na prze-bieg mocy chwilowej pobieranej przez silnik indukcyjny. Na prostym modelu zmiennej w czasie indukcyjności, zasymulowanym w PSpice, wyjaśniono uproszczony model zjawisk bę-dących źródłem modulacji prądu i mocy chwilowej. Następnie zaprezentowano wyniki symu-lacji uzyskanych za pomocą przygotowanego w LabVIEW programu dla celów określenia wpływu kąta przesunięcia fazowego na amplitudę składowych diagnostycznych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Wilczewski L., Swędrowski L.: Badania symulacyjne wpływu modulacji prądu na przebieg mocy chwilowej pobieranej przez silnik indukcyjny dla celów diagnostyki łożysk// / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi