Badania uwarunkowań propagacyjnych w radiowych sieciach ban w kabinie promu pasażerskiego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badania uwarunkowań propagacyjnych w radiowych sieciach ban w kabinie promu pasażerskiego

Abstrakt

Zaprezentowano badania uwarunkowań propagacyjnych w sieciach WBAN typu off-body w kabinie promu pasażerskiego przy częstotliwości 2,45 GHz, dla scenariuszy statycznych podczas snu, dla różnych pozycji ciała i różnych miejsc montażu anten odbiorczych, jak również dla scenariuszy dynamicznych w łazience kabiny. Opisano stanowisko badawcze, środowisko kabiny promu pasażerskiego oraz zbadane scenariusze pomiarowe. Zaprezentowano również wstępną analizę wyników pomiarów, opartą na wartości średniej (μ) oraz odchyleniu standardowym (s).

Cytowania

  • 0
    CrossRef
  • 0
    Web of Science
  • 0
    Scopus

Paweł Tomasz Kosz, Sławomir Ambroziak, Luis M. Correia. (2017). Badania uwarunkowań propagacyjnych w radiowych sieciach ban w kabinie promu pasażerskiego, (2-3), 69-75. https://doi.org/10.15199/59.2017.2-3.5

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Kosz P., Ambroziak S., Correia L.: Badania uwarunkowań propagacyjnych w radiowych sieciach ban w kabinie promu pasażerskiego// Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne. -., nr. 2-3 (2017), s.69-75

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi