Badanie i analiza właściwości kanałów radiowych w sieciach WBAN (część 2) - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badanie i analiza właściwości kanałów radiowych w sieciach WBAN (część 2)

Abstrakt

W tej części artykułu przeprowadzono analizę zaników wolnozmiennych i szybkozmiennych w sieciach WBAN typu off-body z przestrzennym odbiorem zbiorczym oraz analizę stopnia skorelowania odbieranych sygnałów. Zaprezentowano model kanału radiowego dla wąskopasmowych i szerokopasmowych sieci WBAN typu off-body, pracujących w środowisku promu pasażerskiego. Przeprowadzono analizę porównawczą zaników wolnozmiennych i szybkozmiennych w sieciach WBAN typu body-to-body w środowisku zamkniętym i otwartym. Opisano również model cienia radiowego powodowanego przez ciało ludzkie w sieciach typu off-body i body-to-body oraz zaprezentowano analizę odpowiedzi impulsowej w szerokopasmowych sieciach WBAN typu off-body z polaryzacyjnym odbiorem zbiorczym.

Cytowania

  • 0

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 0

    Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne strony 145 - 154,
ISSN: 1230-3496
Język:
polski
Rok wydania:
2019
Opis bibliograficzny:
Ambroziak S.: Badanie i analiza właściwości kanałów radiowych w sieciach WBAN (część 2)// Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne. -., iss. 6 (2019), s.145-154
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.15199/59.2019.6.4
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 92 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi