Modelowanie kanału radiowego w sieciach WBAN - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Modelowanie kanału radiowego w sieciach WBAN

Abstrakt

Scharakteryzowano parametry służące do opisu kanału radiowego. Zaprezentowano rodzinę modeli dla standardu IEEE 802.15.6, które można stosować dla różnego typu sieci WBAN i dla różnych pasm częstotliwości przewidzianych do wykorzystania przez te sieci. Ponadto opisano wąskopasmowy model GUT-IST, powstały w wyniku współpracy Politechniki Gdańskiej z University of Lisbon i przeznaczony dla sieci typu off-body.

Cytowania

  • 0
    CrossRef
  • 0
    Web of Science
  • 0
    Scopus

Sławomir Ambroziak. (2017). Modelowanie kanału radiowego w sieciach WBAN, (2-3), 50-60. https://doi.org/10.15199/59.2017.2-3.2

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Ambroziak S.: Modelowanie kanału radiowego w sieciach WBAN// Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne. -., nr. 2-3 (2017), s.50-60

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi