Wyniki wyszukiwania dla: RADIOWE SIECI BAN - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: RADIOWE SIECI BAN

Wyniki wyszukiwania dla: RADIOWE SIECI BAN

 • Radiowe sieci BAN

  Przedstawiono aktualny stan wiedzy z zakresu radiowych sieci BAN, w tym zagadnienia podstawowe (tj. definicję radiowych sieci BAN, ich klasyfikację i dostępne pasma częstotliwości), właściwości elektryczne ciała człowieka, zagadnienia warstwy fizycznej oraz zagadnienia antenowe. Zaprezentowano również możliwe źródła zasilania, zagadnienia bezpieczeństwa danych i bezpieczeństwa człowieka, a także omówiono zastosowania tych sieci...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Radiowe sieci BAN - 2022/2023

  Kursy Online
  • P. Rajchowski
  • S. J. Ambroziak
  • J. Sadowski

  Kurs jest przeznaczony dla studentów 7-go semestru studiów I stopnia na kierunku Elektronika i Telekomunikacja. Cel kursu:Zapoznanie się z radiowymi sieciami działającymi w obrębie i w bezpośrednim otoczeniu ciała ludzkiego (WBAN - Wireless Body Area Networks), ich parametrami i właściwościami uwzględniającymi wpływ ciała ludzkiego, a także z podstawowymi zastosowaniami. Treść wykładu 1. Radiowe sieci działające w obrębie i...

 • Radiowe sieci BAN - 2023/2024

  Kursy Online
  • P. Rajchowski
  • S. J. Ambroziak
  • J. Sadowski

  Kurs jest przeznaczony dla studentów 7-go semestru studiów I stopnia na kierunku Elektronika i Telekomunikacja. Cel kursu:Zapoznanie się z radiowymi sieciami działającymi w obrębie i w bezpośrednim otoczeniu ciała ludzkiego (WBAN - Wireless Body Area Networks), ich parametrami i właściwościami uwzględniającymi wpływ ciała ludzkiego, a także z podstawowymi zastosowaniami. Treść wykładu 1. Radiowe sieci działające w obrębie i...

 • Propozycja modelu tłumienia systemowego dla radiowej sieci BAN pracującej w środowisku promu pasażerskiego

  Publikacja

  - Rok 2018

  W referacie opisano propozycję empirycznego modelu do szacowania tłumienia systemowego dla radiowych sieci BAN pracujących w środowisku promu pasażerskiego przy częstotliwości 2,45 GHz dla komunikacji typu off-body. Badania pomiarowe przeprowadzono dla scenariuszy dynamicznych w pomieszczeniu dyskoteki promu pasażerskiego. Zaproponowana postać analityczna modelu składa się z trzech składowych: tłumienia średniego, tłumienia wynikającego...

 • Empiryczny model tłumienia systemowego w łączu radiowym sieci BAN pracującej w środowisku promu pasażerskiego

  W referacie zaprezentowano empiryczny model do szacowania tłumienia systemowego dla radiowych sieci BAN pracujących w środowisku promu pasażerskiego przy częstotliwości 2,45 GHz dla komunikacji typu off-body. Badania pomiarowe przeprowadzono dla scenariuszy dynamicznych w pomieszczeniu dyskoteki promu pasażerskiego. Postać analityczna modelu składa się z trzech składowych: tłumienia średniego, tłumienia wynikającego ze zmiennej...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Radiowe sieci sensorowe i Internet Rzeczy (2023)

  Kursy Online
  • J. Sadowski

 • Radiowe sieci sensorowe i Internet rzeczy (Wykład - 2022)

  Kursy Online
  • J. Sadowski

  Kurs z materiałami pomocniczymi do wykładu z przedmiotu Radiowe sieci sensorowe i Internet rzeczy

 • Zespół Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych

  Aktualnie zespół Katedry prowadzi działalność badawczą w dziedzinie szeroko rozumianej radiokomunikacji, przy czym do najważniejszego nurtu naszej działalności zaliczamy badania systemowe w następujących obszarach: trendy rozwojowe współczesnej radiokomunikacji obejmujące systemy LTE, nowe interfejsy radiowe oraz zarządzanie zasobami radiowymi, radio programowalne określane skrótowo nazwą SDR (Software Defined Radio), zwłaszcza...

 • Krzysztof Cwalina dr inż.

  Krzysztof Kamil Cwalina w 2013 r. uzyskał tytuł inżyniera na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej; w 2014 r. uzyskał tytuł magistra inżyniera, a w 2017 r. otrzymał stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie: telekomunikacja, także na WETI PG. Aktualnie pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki...

 • Metody radiotransmisji w aplikacjach biomedycznych - 2022/2023

  Kursy Online
  • A. Bujnowski
  • S. J. Ambroziak

  Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącym systemów i sieci radiokomunikacyjnych w pod kątem możliwych zastosowań w biomedycynie. Plan wykładu Podstawowe pojęcia w telekomunikacji (telekomunikacja, informacja, źródła informacji, sygnał, usługa telekomunikacyjna, system telekomunikacyjny, kanał telekomunikacyjny, sieć telekomunikacyjna). Opis sygnałów analogowych w dziedzinie czasu i częstotliwości;...

 • Metody radiotransmisji w aplikacjach biomedycznych - 2023/2024

  Kursy Online
  • A. Bujnowski
  • S. J. Ambroziak

  Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącym systemów i sieci radiokomunikacyjnych w pod kątem możliwych zastosowań w biomedycynie. Plan wykładu Podstawowe pojęcia w telekomunikacji (telekomunikacja, informacja, źródła informacji, sygnał, usługa telekomunikacyjna, system telekomunikacyjny, kanał telekomunikacyjny, sieć telekomunikacyjna). Opis sygnałów analogowych w dziedzinie czasu i częstotliwości;...

 • Komunikacja M2M w sieciach BAN

  Scharakteryzowano komunikację M2M w sieciach BAN oraz przedstawiono wiele przykładów rozwiązań. Opisano strukturę sieci z komunikacją typu M2M do zastosowania w sieciach BAN, a następnie przeanalizowano wieloaspektowo możliwości praktycznego zastosowania tego rodzaju sieci w systemach medycznych w celu ochrony życia i zdrowia.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Józef Woźniak prof. dr hab. inż.

  Prof. dr hab. inż. Józef Woźniak prof. zw. Politechniki Gdańskiej ukończył studia na Wydziale Elektroniki Politechniki Gdańskiej w 1971 r. W 1976 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych, a w 1991 r. stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie telekomunikacja i specjalności teleinformatyka. W styczniu roku 2002 otrzymał tytuł profesora nauk technicznych. W 1994 r. został mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Politechnice...

 • ANALIZA ZANIKÓW SYGNAŁÓW W RADIOWYCH SIECIACH BAN TYPU OFF-BODY PRACUJĄCYCH W ŚRODOWISKU KORYTARZA PROMU PASAŻERSKIEGO

  W referacie zaprezentowano analizę zaników sygnałów dla radiowych sieci BAN pracujących w środowisku promu pasażerskiego na częstotliwości nośnej 2,45 GHz dla komunikacji typu off-body (w łączu pomiędzy węzłem nasobnym, a węzłem zewnętrznym). Wyniki, na podstawie których przeprowadzono analizę, uzyskano w ramach badań pomiarowych dla scenariuszy dynamicznych w korytarzu promu pasażerskiego. Wyznaczono dwie składowe zaników: zaniki...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Application of BAN Network to Increase Security in Transport Systems

  Publikacja

  - Rok 2017

  In the article general characteristics of the BAN network with M2M communications are presented. These are networks that enable the implementation of wireless transmission of signals using special sensors located on the body or implanted subcutaneously. These sensors allow monitoring of different type life parameters of a human. In the next part of work there is proposed the implementation of BAN networks to transport systems as...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Sławomir Jerzy Ambroziak dr hab. inż.

  Sławomir J. Ambroziak urodził się w 1982 r. Uzyskał tytuł zawodowy magistra inżyniera w zakresie systemów i usług radiokomunikacyjnych w roku 2008, w 2013 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie telekomunikacja, w specjalności radiokomunikacja, natomiast w 2020 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego. Od 2008 r. jest pracownikiem Katedry Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji...

 • Zakłócenia sprzężenia podłożowego w mieszanym układzie scalonym: macierz inwerterów - mieszacze radiowe.

  Artykuł skupia się na badaniach zakłóceń sprzężenia podłożowego w mieszanym układzie scalonym zaprojektowanym w technologii BYE BiCMOS, w którym część cyfrową stanowi macierz trzydziestu inwerterów, a część analogową dwa mieszacze radiowe. Szczegółowo omówiono zagadnienie redukcji zakłóceń za pomocą pierścieni ochronnych.

 • Ocena skuteczności czyszczenia sieci wodociągowej metodą hydropneumatyczną

  Publikacja

  - Rok 2008

  Przedmiotem analizy było dyskusyjne kryterium oceny skuteczności czyszczenia sieci wodociągowej określone przez eksploatatora. Analizę oparto na wynikach badań terenowych po czyszczeniu 9,5 km sieci wodociągowej o średnicy od 80 do 160 mm. Empiryczną podstawę dalszych rozważań stanowił zbiór wartości umownego zastępczego współczynnika chropowatości rurociągów k10. Uzyskane rezultaty wykazały, że lokalne warunki reakizacji pomiarów...

 • Sylwester Kaczmarek dr hab. inż.

  Sylwester Kaczmarek ukończył studia w 1972 roku jako mgr inż. Elektroniki, a doktorat i habilitację uzyskał z technik komutacyjnych i inżynierii ruchu telekomunikacyjnego w 1981 i 1994 roku na Politechnice Gdańskiej. Jego zainteresowania badawcze ukierunkowane są na: sieci IP QoS, sieci GMPLS, sieci SDN, komutację, ruting QoS, inżynierię ruchu telekomunikacyjnego, usługi multimedialne i jakość usług. Aktualnie jego badania skupiają...

 • Rafał Leszczyna dr hab. inż.

  Dr hab. inż. Rafał Leszczyna jest profesorem uczelni na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. W lipcu 2020 r., na podstawie osiągnięcia naukowego w obszarze zarządzania cyberbezpieczeństwem infrastruktur krytycznych w sektorze elektroenergetycznym, uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, dyscyplina informatyka techniczna i telekomunikacja. W latach 2004–2008 pracował...

 • ANALIZA UWARUNKOWAŃ PROPAGACYJNYCH W RADIOWYCH SIECIACH BAN Z PRZESTRZENNYM ODBIOREM ZBIORCZYM

  W referacie przedstawiono analizę uwarunkowań propagacyjnych w radiowych sieciach BAN typu off-body z odbiorem zbiorczym przestrzennym. Średnia wartość tłumienia znajduje się w przedziale [54.42 dB; 64.28 dB], różnica wartości tłumienia dla anten nasobnych wynosi [0.69 dB; 8.76 dB], odchylenie standardowe tłumienia średniego zawarta jest w przedziale [6.46 dB; 7.39 dB], natomiast współczynnik korelacji pomiędzy zanikami szybkozmiennymi...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • ANALIZA ZANIKÓW SZYBKOZMIENNYCH W RADIOWYCH SIECIACH BAN PRACUJĄCYCH W REWERBERACYJNYM ŚRODOWISKU PROPAGACYJNYM

  Publikacja

  - Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne - Rok 2022

  W referacie przedstawiono badania i analizę zaników szybkozmiennych występujących w sieciach BAN, pracujących na częstotliwości 2,45 GHz w środowisku zamkniętym o kształcie cylindrycznym z metalowymi ścianami. Badania przeprowadzono przy użyciu symulatora zweryfikowanego pomiarowo. Uzyskane wyniki wskazują, że w analizowanym środowisku propagacyjnym zaniki szybkozmienne można modelować przy pomocy rozkładu Rayleigha, nawet w przypadku...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Depolarisation Model for a BAN Indoor Scenario

  Publikacja
  • M. M. Ferreira
  • F. D. Cardoso
  • S. J. Ambroziak
  • M. Särestöniemi
  • K. Turbic
  • L. M. Correia

  - Rok 2023

  In this paper, an analysis of depolarisation in Body Area Networks for Body-to-Infrastructure communications based on a measurement campaign in the 5.8 GHz band in an indoor environment is performed. Measurements were made with an offbody antenna transmitting linearly polarised signals and dualpolarised receiving antennas carried by the user on the body. A Normal Distribution with a mean of 2.0 dB and a standard deviation of 4.3...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Radiowe łącze ruchome do szybkiej transmisji danych multimedialnych dla systemu kontroli obszaru

  Przedstawiono działalność naukowo-badawczą Katedry Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych Politechniki Gdańskiej w dziedzinie obronności bezpieczeństwa publicznego na przykładzie zagadnienia zastosowania ruchomego kanału radiowego o dużej przepływności do transmisji w czasie rzeczywistym danych multimedialnych. Krótko przeanalizowano przydatność do tego elementów techniki transmisji danych stosowanych w rozwiązaniach komercyjnych....

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Studia Sieci Uniwersytetow Pogranicza

  Czasopisma

  ISSN: 2544-5790

 • Bandwidth Dependence of the Propagation Channel in Circular Metallic BAN Environments

  Publikacja

  - IEEE Access - Rok 2023

  In this paper, the bandwidth dependence of the propagation channel for Body Area Networks (BANs) in circular metallic environments is addressed and models are proposed to evaluate the appropriate short-term fading margins that should be considered as a function of the system bandwidth. The deployment of BANs in metallic indoor environments, such as ships, factories, warehouses and other similar environments, involves additional...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Mobility’s Influence on System Loss in Off-Body BAN Scenarios

  Publikacja

  - Rok 2022

  In this paper, a measurement campaign for off body communications in an indoor environment is investigated for a set of on-body antennas. The channel impulse response was measured with the user approaching and departing from an off-body fixed antenna using two user dynamics, standing at fixed positions and walking. The processing of the measurement data allowed to evaluate system loss statistics. Different antenna configurations...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Wirtualne sieci lokalne w środowisku sieci IPv6.

  Publikacja

  Zaprezentowane jest nowe spojrzenie na wirtualne sieci prywatne z perspekty-wy rozwiązań standardowo oferowanych przez rozinę protokołów IPv6. Omówionyjest przegląd rozwiązań VPN w środowisku sieci IPv6 ze szczególnym uwzględ-nieniem standardowo oferowanych z nową wersją stosu sieciowego IP.

 • Piotr Rajchowski dr inż.

  Piotr Rajchowski (Member, IEEE) was born in Poland, in 1989. He received the E.Eng., M.Sc., and Ph.D. degrees in radio communication from the Gdańsk University of Technology (Gdańsk Tech), Poland, in 2012, 2013, and 2017, respectively. Since 2013, he has been working at the Department of Radiocommunication Systems and Networks, Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics, Gdańsk University of Technology, as a IT...

 • Wietrzenie sieci

  Publikacja

  Zagadnienia ochrony sieci przed odorami. Problem odpowietrzania w aspekcie hydrauliki

 • Adrian Bekasiewicz dr hab. inż.

  Adrian Bekasiewicz received the MSc, PhD, and DSc degrees in electronic engineering from Gdansk University of Technology, Poland, in 2011, 2016, and 2020, respectively. In 2014, he joined Engineering Optimization & Modeling Center where he held a Research Associate and a Postdoctoral Fellow positions, respectively. Currently, he is an Associate Professor with Gdansk University of Technology, Poland. His research interests include...

 • Wpływ zwarć występujących w sieci trakcyjnej na pracę sieci zasilającej.

  Publikacja

  - Rok 2003

  W artykule zaprezentowano wybrane wyniki badań symulacyjnych dotyczących oddziaływania zwarć występujących w sieci trakcyjnej na pracę elektroenergetycznej sieci zasilającej. Przedstawiono przykładowe przebiegi napięć zasilających w sieci SN w trakcie zwarcia w sieci trakcyjnej. Badania symulacyjne wykonano za pomocą programu PSPICE.

 • User Mobility’s Influence on System Loss in Off-Body BAN Scenarios

  Publikacja

  - Rok 2022

  In this paper, a measurement campaign for off-body communications in an indoor environment is investigated for a set of on-body antennas. The channel impulse response was measured with the user approaching and departing from an off-body fixed antenna using two user dynamics: standing at fixed positions and walking. The processing of the measurement data allowed to evaluate system loss statistics. Different antenna configurations...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Nieświadome sieci neuronowe

  Publikacja

  - Rok 2022

  Coraz większą popularność zyskuje usługa predykcji za pomocą sieci neuronowych. Model ten zakłada istnienie serwera, który za pomocą wyuczonej sieci neuronowej dokonuje predykcji na danych otrzymanych od klienta. Model ten jest wygodny, ponieważ obie strony mogą skupić się na rozwoju w swojej specjalizacji. Wystawia on jednak na ryzyko utraty prywatności zarówno klienta, wysyła- jącego wrażliwe dane wejściowe, jak i serwer, udostępniający...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Wirtualne sieci 5G, NGN i następne. Radioinformatyczna metamorfoza sieci komórkowych

  Przedstawiono problematykę ewolucyjnej, a w zasadzie rewolucyjnej, metamorfozy komórkowych systemów radiokomunikacyjnych w kontekście architektury sieci 5G, zasad jej działania oraz nowych możliwości implementacyjnych usług sieci NGN. Artykuł dotyczy w szczególności istoty działania sieci 5G, łączącej w sobie cechy sieci radiokomunikacyjnych poprzednich generacji, zwłaszcza 4G, oraz nowe właściwości charakterystyczne dla 5G. Dotyczą...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Monitoring górnej sieci trakcyjnej z wykorzystaniem bezprzewodowej sieci sensorowej – węzeł pomiarowy

  Publikacja

  Wraz ze wzrostem prędkości pojazdów trakcyjnych rośnie potrzeba utrzymania sieci trakcyjnej w odpowiednim stanie technicznym. Konieczny jest ciągły monitoring i diagnostyka pozwalające wykrywać zjawiska pogarszające jakość odbioru energii z sieci trakcyjnej. Jedną z metod jest umieszczenie czujników przyspieszenia na górnej sieci trakcyjnej. Analiza przebiegu tej wielkości fizycznej pozwoli określić stan układu sieć jezdna - odbierak...

 • Odory z sieci

  Publikacja

  Ogólne problemy powstawania odorów. Konsekwencje nieracjonalnego planowania sieci. Przeciwdziałanie. Ochrona ludności.

 • Bartosz Czaplewski dr inż.

 • Ethernet - sieci, mechanizmy

  Publikacja

  - Rok 2006

  Monografia poświęcona jest coraz bardziej dominujacym na rynku sieci LAN, MAN, WAN - sieciom Ethernet. Obejmuje ona, poza omówieniem podstaw działania sieci Ethernet, tak istotne zagadnienia jak: koncepcja Ethernet End-to-End, skalowalność rozwiązań, implementacje w sieciach lokalnych, miejskich, dostępowych, rozległych i przemysłowych, możliwość realizacji systemu czasu rzeczywistego, zasilanie przez instalacje ethernetowe czy...

 • Sieci Ethernet 2021

  Kursy Online
  • K. Nowicki

  Sieci Ethernet

 • Sieci Ethernet 2023

  Kursy Online
  • K. Nowicki

  Sieci Ethernet

 • Wykorzystanie sieci jednokierunkowej wielowarstwowej oraz sieci rekurencyjnej w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstw

  Publikacja

  - Rok 2005

  W pracy skupiono się na rozważaniach nad możliwością wykorzystania różnych rodzajów sztucznych sieci neuronowych w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstw. Dokonano analizy porównawczej skuteczności modelu sieci jednokierunkowej wielowarstwowej z modelem sieci rekurencyjnej na rok i na dwa lata przed upadłością przedsiębiorstw. Autor przedstawił osiem różnych swoich modeli SSN.

 • Tracking body movement for radio channel measurements in BAN with indoor positioning system

  Publikacja

  This paper presents indoor positioning system based on inertial navigation with additional distance measurements using UWB modems and map matching to increase accuracy and eliminate position drift. Such system may be used to track position of human body during radio channel measurements for body area networks. Performance of proposed system and limitations caused by inertial navigation are briefly described.

 • Porównanie niezawodności sieci o topologii wielopętlowej z niezawodnością sieci o wielostopniowej toplogii gwiaździstej

  Publikacja

  - Rok 2005

  Rozważono sieci o wielostopniowej topologii gwiaździstej oraz sieci o topologii wielopętlowej. Jako oceny niezawodności tych sieci przyjęto: 1)średnią liczbę sprawnych par węzłów, które mogą komunikować się wzajemnie; 2) prawdopodobieństwo zdarzenia, że sprawne węzły mogą komunikować się wzajemnie. Przyjęto następujący model uszkodzeń. Węzły i kanały sieci ulegają uszkodzeniom z określonym prawdopodobieństwem, uszkodzenia elementów...

 • Symulacja pracy sieci MPLS.

  Publikacja

  - Rok 2003

  Przewiduje się, że technika MPLS będzie przyszłą platformą dla sieci szkieletowych z gwarancją jakości usług. Wymaga to opracowania szeregu metod umożliwiających efektywne zarządzanie zasobami sieci. Należy do nich kierowanie ruchem (ruting), który odpowiada za gospodarkę pasmem. W pracy przedstawiono założenia w oparciu o które wykonano program symulacyjny. Omówiono implementację pod kątem zastosowania w sieci MPLS i opisano...

 • Szerokopasmowe wielousługowe sieci dostępowe.

  Sieć telekomunikacyjna jest zwykle dzielona na sieć szkieletową i dostępową.Stosowane obecnie rozwiązania integrują dostęp do różnych usług w ramach jednej sieci wielousługowej.Upowszechnienie usług szerokopasmowych oraz wzrostu działu danych przesyłanych przy wykorzystaniu transmisji pakietowej opartej na IP i związana z tym zmiana charakteru transmisji sygnałów w stosunku do sieci PSTN/ISDN wymaga nowych rozwiązań w obszarze...

 • Sieci RPR - sprawiedliwość

  Publikacja

  - Rok 2006

  W pracy dokonano charakterystyki sieci RPR. Zdefiniowano pojęcie sprawiedliwości. Opisano algorytmy mające zapewnić sprawiedliwość wykorzystywane w sieciach komputerowych, w szczególności w sieciach RPR. Przedstawiono wyniki badań możliwości stabilnego wysyłania danych przez stacje RPR znajdujące się w domenie przeciążenia.

 • Zaufanie a sieci przedsiębiorstw

  Publikacja

  - Rok 2009

  Rozdział dotyczy analizy wpływu zaufania społecznego na powstawanie i funkcjonowanie sieci przedsiębiorstw. Autor posługuje się rozróżnieniem zaufania kruchego (fragile)i trwałego (resilent). Proponuje też wykorzystanie hipotez sformułowanych przez P. Smitha Ringa do badań nad rolą zaufania w sieciach przedsiębiorstw.

 • Zagrożenia bezpieczeństwa sieci intranetowych

  W artykule rozważane są zagrożenia bezpieczeństwa pracy sieci intranetowych. Zidentyfikowano typy zagrożeń sieci oraz zaproponowano ich podział - z uwzględnieniem błędów ludzkich, działań destrukcyjnych, włamań do systemów oraz zdarzeń losowych. Przedstawiono również najważniejsze sposoby i techniki uniemożliwiające bądź utrudniające naruszanie bezpieczeństwa sieciowego. Zdefiniowano oraz opisano politykę ochrony danych, przedstawiono...

 • Krzysztof Nowicki dr inż.