Uzbrojenie sieci kanalizacyjnych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Uzbrojenie sieci kanalizacyjnych

Abstrakt

Cele uzbrojenia sieci. Kanalizacyjne studzienki rewizyjne - zasady, rozwiązania konstrukcyjne, rozwiązania materiałowe, współpraca z podłożem. Spoczniki, studzienki spadowe, płuczki, przewietrzniki, syfony, przelewy, separatory, wpusty deszczowe, zbiorniki retencyjne. Separacja olejów, specjalna konstrukcja KSR, ochrona przed cofką. Przepompownie ścieków, wyloty. Obiekty hydrotechniczne w infrastrukturze drogowej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Kanalizacja : projektowanie, wykonanie, eksploatacja strony 353 - 522
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Bolt A., Suligowski Z.: Uzbrojenie sieci kanalizacyjnych// Kanalizacja : projektowanie, wykonanie, eksploatacja/ Warszawa: Wydaw. Seidel – Przywecki, 2012, s.353-522
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 59 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi