Zaufanie a sieci przedsiębiorstw - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zaufanie a sieci przedsiębiorstw

Abstrakt

Rozdział dotyczy analizy wpływu zaufania społecznego na powstawanie i funkcjonowanie sieci przedsiębiorstw. Autor posługuje się rozróżnieniem zaufania kruchego (fragile)i trwałego (resilent). Proponuje też wykorzystanie hipotez sformułowanych przez P. Smitha Ringa do badań nad rolą zaufania w sieciach przedsiębiorstw.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Więzi społeczne i przemiany gospodarcze : Polska i inne kraje europejskie : Zbiór esejów przygotowanych na jubileusz profesor Zafii Moreckiej strony 151 - 163
Język:
polski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Dominiak P.: Zaufanie a sieci przedsiębiorstw// Więzi społeczne i przemiany gospodarcze : Polska i inne kraje europejskie : Zbiór esejów przygotowanych na jubileusz profesor Zafii Moreckiej/ ed. red. nauk. S. Golinowska, J. Wilkin, M. Bednarski, [et al.]. Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2009, s.151-163
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi