Radiowe łącze ruchome do szybkiej transmisji danych multimedialnych dla systemu kontroli obszaru - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Radiowe łącze ruchome do szybkiej transmisji danych multimedialnych dla systemu kontroli obszaru

Abstrakt

Przedstawiono działalność naukowo-badawczą Katedry Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych Politechniki Gdańskiej w dziedzinie obronności bezpieczeństwa publicznego na przykładzie zagadnienia zastosowania ruchomego kanału radiowego o dużej przepływności do transmisji w czasie rzeczywistym danych multimedialnych. Krótko przeanalizowano przydatność do tego elementów techniki transmisji danych stosowanych w rozwiązaniach komercyjnych. Opisano wykonane badania wstępne i scharakteryzowano ich wyniki pod względem wykorzystania w projektowanym łączu radiowym. Przedstawiono opracowaną innowacyjną koncepcję takiego łącza i wybrane wyniki badań w rzeczywistych warunkach eksploatacyjnych zaprojektowanego i wykonanego demonstratora technologicznego.

Cytowania

  • 0

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 0

    Scopus

Cytuj jako

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne strony 569 - 574,
ISSN: 1230-3496
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Katulski R.: Radiowe łącze ruchome do szybkiej transmisji danych multimedialnych dla systemu kontroli obszaru// Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne. -., nr. 8-9 (2018), s.569-574
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.15199/59.2018.8-9.4
Źródła finansowania:
  • Działalność statusowa
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 45 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi