Empiryczny model tłumienia systemowego w łączu radiowym sieci BAN pracującej w środowisku promu pasażerskiego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Empiryczny model tłumienia systemowego w łączu radiowym sieci BAN pracującej w środowisku promu pasażerskiego

Abstrakt

W referacie zaprezentowano empiryczny model do szacowania tłumienia systemowego dla radiowych sieci BAN pracujących w środowisku promu pasażerskiego przy częstotliwości 2,45 GHz dla komunikacji typu off-body. Badania pomiarowe przeprowadzono dla scenariuszy dynamicznych w pomieszczeniu dyskoteki promu pasażerskiego. Postać analityczna modelu składa się z trzech składowych: tłumienia średniego, tłumienia wynikającego ze zmiennej pozycji anteny na ciele człowieka oraz tłumienia wynikającego z występowania zaników sygnału radiowego.

Cytowania

  • 0
    CrossRef
  • 0
    Web of Science
  • 0
    Scopus

Paweł Tomasz Kosz, Sławomir Ambroziak, Jacek Stefański, Krzysztof Cwalina, Luis M. Correia, Kenan Turbic. (2018). Empiryczny model tłumienia systemowego w łączu radiowym sieci BAN pracującej w środowisku promu pasażerskiego, (6), 281-284. https://doi.org/10.15199/59.2018.6.29

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Kosz P., Ambroziak S., Stefański J., Cwalina K., Correia L., Turbic K.: Empiryczny model tłumienia systemowego w łączu radiowym sieci BAN pracującej w środowisku promu pasażerskiego// Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne. -., nr. 6 (2018), s.281-284
Źródła finansowania:
  • Działalność statutowa

wyświetlono 7 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi