Empiryczny model tłumienia systemowego w łączu radiowym sieci BAN pracującej w środowisku promu pasażerskiego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Empiryczny model tłumienia systemowego w łączu radiowym sieci BAN pracującej w środowisku promu pasażerskiego

Abstrakt

W referacie zaprezentowano empiryczny model do szacowania tłumienia systemowego dla radiowych sieci BAN pracujących w środowisku promu pasażerskiego przy częstotliwości 2,45 GHz dla komunikacji typu off-body. Badania pomiarowe przeprowadzono dla scenariuszy dynamicznych w pomieszczeniu dyskoteki promu pasażerskiego. Postać analityczna modelu składa się z trzech składowych: tłumienia średniego, tłumienia wynikającego ze zmiennej pozycji anteny na ciele człowieka oraz tłumienia wynikającego z występowania zaników sygnału radiowego.

Cytowania

0
CrossRef
0
Web of Science
0
Scopus

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Kosz P., Ambroziak S., Stefański J., Cwalina K., Correia L., Turbic K.: Empiryczny model tłumienia systemowego w łączu radiowym sieci BAN pracującej w środowisku promu pasażerskiego// Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne. -., nr. 6 (2018), s.281-284

wyświetlono 1 razy

Meta Tagi