Badanie i analiza kanału radiowego 868 MHz do komunikacji typu off-body w środowisku promu pasażerskiego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badanie i analiza kanału radiowego 868 MHz do komunikacji typu off-body w środowisku promu pasażerskiego

Abstrakt

Przedstawiono badania i analizę kanału radiowego 868 MHz do komunikacji typu off-body w sieciach BAN. Pomiary przeprowadzono w środowisku promu pasażerskiego z wykorzystaniem mobilnego stanowiska pomiarowego. Opracowano metodę pomiaru tłumienia propagacyjnego z wykorzystaniem radiowych pomiarów odległości, które umożliwiają zautomatyzowanie procesu pomiarowego i uniezależnienie go od zmiennej prędkości poruszającej się osoby.

Cytowania

  • 0
    CrossRef
  • 0
    Web of Science
  • 0
    Scopus

Krzysztof Cwalina, Sławomir Ambroziak, Piotr Rajchowski, Luis M. Correia. (2017). Badanie i analiza kanału radiowego 868 MHz do komunikacji typu off-body w środowisku promu pasażerskiego, (2-3), 76-81. https://doi.org/10.15199/59.2017.2-3.6

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Cwalina K., Ambroziak S., Rajchowski P., Correia L.: Badanie i analiza kanału radiowego 868 MHz do komunikacji typu off-body w środowisku promu pasażerskiego// Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne. -., nr. 2-3 (2017), s.76-81

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi