Badanie i analiza kanału radiowego 868 MHz do komunikacji typu off-body w środowisku promu pasażerskiego

Abstrakt

Przedstawiono badania i analizę kanału radiowego 868 MHz do komunikacji typu off-body w sieciach BAN. Pomiary przeprowadzono w środowisku promu pasażerskiego z wykorzystaniem mobilnego stanowiska pomiarowego. Opracowano metodę pomiaru tłumienia propagacyjnego z wykorzystaniem radiowych pomiarów odległości, które umożliwiają zautomatyzowanie procesu pomiarowego i uniezależnienie go od zmiennej prędkości poruszającej się osoby.

Cytowania

0
CrossRef
0
Web of Science
0
Scopus

Informacje szczegółowe

Kategoria: Publikacja w czasopiśmie
Typ: artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w: Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne strony 76 - 81,
ISSN: 1230-3496
Język: polski
Rok wydania: 2017
Opis bibliograficzny: Cwalina K., Ambroziak S., Rajchowski P., Correia L.: Badanie i analiza kanału radiowego 868 MHz do komunikacji typu off-body w środowisku promu pasażerskiego// Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne. -., nr. 2-3 (2017), s.76-81
DOI: 10.15199/59.2017.2-3.6
wyświetlono 20 razy
Meta Tagi