Badanie i porównanie zdolności wybranych leków i związków przeciwnowotworowych do międzyłańcuchowego sieciowania DNA mitochondrialnego i jądrowego w komórkach nowotworowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badanie i porównanie zdolności wybranych leków i związków przeciwnowotworowych do międzyłańcuchowego sieciowania DNA mitochondrialnego i jądrowego w komórkach nowotworowych

Abstrakt

Celem pracy było zbadanie zdolności przeciwnowotworowych związków do indukowania międzyłańcuchowych wiązań sieciujących DNA mitochondrialne w ludzkich komórkach nowotworowych oraz porównanie ze zdolnością do sieciowania DNA jądrowego. Pochodna 4-metylo-1-nitroakrydyny C-1748, Ledakrin i mitomycyna C wykazują zdolność do sieciowania mtDNA i jDNA w komórkach raka okrężnicy HCT-8 w sposób zależny od dawki; C-1748 w komórkach raka jelita grubego HT-29, prostaty LNCaP i piersi MCF-7. Pierwsze wiązania sieciujące mtDNA były wykrywane przy niższych stężeniach niż analogiczne jDNA oraz przy stężeniach biologicznie istotnych, co może wskazywać na zwiększoną podatność mtDNA na sieciowanie i na znaczenie zdolności do sieciowania mtDNA dla aktywności biologicznej tych zwiazków. Imidazoakrydon C-1311, triazoloakrydon C-1305 i mitoksantron – związki sieciujące jDNA, będące inhibitorami topoizomerazy II – nie sieciują mtDNA w komórkach HT-29 oraz C-1311 w HCT-8.

Cytuj jako

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 40 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi