Badanie terenowe osiadania kolumny z kruszywa wykonanej w technologii wymiany dynamicznej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badanie terenowe osiadania kolumny z kruszywa wykonanej w technologii wymiany dynamicznej

Abstrakt

Kolumny z kruszywa wykonane w technologii dynamicznej wymiany w gruntach organicznych. Badania osiadania pojedynczej kolumny w otoczeniu innych kolumn. Krzywa obciążenie-osiadanie przedstawiająca tempo stabilizacji osiadań pod wpływem stopniowego przykładania obciążenia.

Cytuj jako

Pełna treść

pobierz publikację
pobrano 23 razy

Licencja

Copyright (Inżynieria Morska i Geotechnika)

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Inżynieria Morska i Geotechnika strony 353 - 355,
ISSN: 0867-4299
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Wyroślak M.: Badanie terenowe osiadania kolumny z kruszywa wykonanej w technologii wymiany dynamicznej// Inżynieria Morska i Geotechnika. -., iss. 5 (2018), s.353-355
Bibliografia: test
  1. Gryczmański M.: Metody analizy nośności i osiadania podłoża wzmoc- nionego kolumnami kamiennymi. Inżynieria Morska i Geotechnika, 5, str. 224- 231, 1993. otwiera się w nowej karcie
  2. Gryczmański M. : Współczesne kierunki rozwoju geotechniki w Pol- sce. Inżynieria i Budownictwo, 8, str. 339-347, 1994.
  3. Gryczmański M. : Wzmacnianie podłoża wbijanymi kolumnami ka- miennymi. Przegląd doświadczeń śląskich. Inżynieria i Budownictwo, 3, str. 123-126, 2003.
  4. Kwiecień S., Sękowski J. : Próbne obciążenia wbijanych kolumn kamiennych. Wyniki badań laboratoryjnych i analiza numeryczna układu ko- lumna-słabe podłoże. Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu: XXIX Szkoła Mechaniki, 2006.
  5. Poorooshasb H. B., Meyerhof G. G. : Analysis of behavior of stone columns and lime columns. Computers and Geotechnics, 20(1), str. 47-70, 1996. otwiera się w nowej karcie
  6. Priebe H. J. : The design of Vibro replacement. Ground engineering, str. 31-37, 1995. otwiera się w nowej karcie
  7. Steckiewicz R., Szypcio Z. : Nośność graniczna kolumn kamiennych.
  8. Inżynieria Morska i Geotechnika, 3, str. 241-243, 1996. otwiera się w nowej karcie
  9. Wyroślak M. : Korelacje parametrów gruntu w badaniach stanu zagęsz- czenia nasypu kontrolowanego. Inżynieria Morska i Geotechnika, 1, str. 21-26, 2017.
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 35 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi