Badanie wpływu odkształceń płyty pobudzanej impulsowym polem cewki na wybrane wielkości elektryczne i mechaniczne - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badanie wpływu odkształceń płyty pobudzanej impulsowym polem cewki na wybrane wielkości elektryczne i mechaniczne

Abstrakt

Dotychczasowa analiza ultra szybkiego napędu elektrodynamicznego wyłacznika hybrydowawego była prowadzona przy wykorzystaniu modelu elektrodynamicznego i przy założeniu, że odrzucany siłą elektrodynamiczną dysk jest ciałem idealnie sztywnym. Badania eksperymentalne wykazały, że w niektórych przypadkach deformacja dysku osiąga znaczące rozmiary. Może to istotnie wpływać na proces rozdzielania styków wyłacznika. W artykule przedstawiono wyniki analizy numerycznej wpływu odkształcenia dysku na elektryczne i mechaniczne wielkości układu. Wykorzystano model elektrodynamiczny do określenia wielkości elektrycznych (prąd cewki i prądy wirowe w dysku) oraz model mechaniczny do niezależnego obliczenia wielkości mechanicznych (przemieszczenie, prędkość, siły, rozkład siścnienia działającego na dysk).

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
IC-SPETO 2006 : XXIX Międzynarodowa Konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów, Gliwice-Ustroń, 24-27.05.2006. T. 1 strony 81 - 83
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Horiszny J., Jankowski P.: Badanie wpływu odkształceń płyty pobudzanej impulsowym polem cewki na wybrane wielkości elektryczne i mechaniczne// IC-SPETO 2006 : XXIX Międzynarodowa Konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów, Gliwice-Ustroń, 24-27.05.2006. T. 1/ Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2006, s.81-83
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi