Badanie wybranych algorytmów rutingu QoS w sieciach MPLS - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badanie wybranych algorytmów rutingu QoS w sieciach MPLS

Abstrakt

W pracy dokonano przeglądu wybranych, opublikowanych algorytmów rutingu QoS dla sieci MPLS. Zrealizowano program "Ruting QoS" w środowisku MATLAB, w którym zaimplementowano trzy algorytmy: Profile-Based Routing, Kowalika-Colliera oraz Erbasa-Mathara. Przedstawiono i omówiono sieci, które zostały użyte do badań. Przebadano zaimplementowane algorytmy w przykładowych sieciach. Porównano badane algorytmy pod względem: procentu obsłużonych żądań, czasu poszukiwania rozwiązania, średniej długość ścieżek przypisanych obsłużonym żądaniom, ilości pasma wykorzystanego do obsługi żądań, równomiernego rozlokowania ruchu w sieci.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne nr T. 11, strony 763 - 770,
ISSN: 1732-1166
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Kaczmarek S., Kasendra Ł.: Badanie wybranych algorytmów rutingu QoS w sieciach MPLS// Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne. -Vol. T. 11., (2006), s.763-770
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 18 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi