Badanie wydajności rozproszonego systemu telekomunikacyjnego VoIP - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badanie wydajności rozproszonego systemu telekomunikacyjnego VoIP

Abstrakt

Niniejszy artykuł jest raportem z testów wydajności rozproszonego systemu telekomunikacyjnego VoIP. Testy zostały przeprowadzone w oparciu o zalecenia ETSI TS 168 008 dla dwóch konfiguracji systemów. Dla każdej z konfiguracji zbadano niezależnie wydajność realizacji rejestracji terminali abonenckich oraz żądań usług. Otrzymane wyniki zostały porównane z opracowanym wcześniej modelem teoretycznym. W wyniku dokonanej analizy wykazano rozbieżności między modelem teoretycznym i wynikami otrzymanymi z praktycznych testów, co umożliwiło wprowadzenie poprawek do modelu teoretycznego i kontynuację badań.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne nr 19, strony 287 - 292,
ISSN: 1732-1166
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Kaczmarek S., Zaprzalski S.: Badanie wydajności rozproszonego systemu telekomunikacyjnego VoIP// Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne. -Vol. 19., nr. No 8 (2010), s.287-292
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 20 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi