Błędy cyfrowej rejestracji prędkości obrotowej z wykorzystaniem przetwornika obrotowo-impulsowego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Błędy cyfrowej rejestracji prędkości obrotowej z wykorzystaniem przetwornika obrotowo-impulsowego

Abstrakt

Przedstawiono zasadę działania przetwornika obrotowo-impulsowego w zastosowaniu do pomiaru prędkości obrotowej. Omówiono metody rejestracji on-line sygnału impulsowego z przetwornika obrotowo-impulsowego. W metodach tych prędkość obrotowa wyznaczana jest na podstawie ostatniego przedziału miedzyimpulsowego lub na podstawie dwóch ostatnich przedziałów miedzyimpulsowych z ekstrapolacji. Dla sinusoidalnej zmiany prędkości udowodniono, że metoda, przy której uzyskujemy mniejszą wartość błędu pomiaru, zależy od zmian prędkości oraz parametrów pomiaru.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej strony 67 - 70,
ISSN: 2353-1290
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Świsulski D.: Błędy cyfrowej rejestracji prędkości obrotowej z wykorzystaniem przetwornika obrotowo-impulsowego// Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. -., nr. 34 (2013), s.67-70
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi