Bocznik polietylenowy jako element tłumiący uderzenie hydrauliczne. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Bocznik polietylenowy jako element tłumiący uderzenie hydrauliczne.

Abstrakt

Zawarto definicję uderzenia hydraulicznego, sklasyfikowano przyczyny powstawania i wymieniono niepożądane efekty spowodowane występowaniem zjawiska uderzenia hydraulicznego w przewodzie. Zaproponowano sposób zabezpieczenia sieci wodociągowej przed negatywnym wpływem uderzenia hydraulicznego przez zastosowanie bocznika polietylenowego. Przedstawiono opis stanowiska doświadczalnego i rezultaty badań z użyciem elementów bocznikowych o różnych długościach.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Hydraulika tranzytowych systemów inżynierii sanitarnej strony 79 - 88
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Kowalski P.: Bocznik polietylenowy jako element tłumiący uderzenie hydrauliczne.// Hydraulika tranzytowych systemów inżynierii sanitarnej/ ed. red. Jerzy M. Sawicki, K. Weinerowska Pruszcz Gd.: Wydaw. AGNI, 2006, s.79-88
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 44 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi