Nieustalony przepływ w rurociągach pod ciśnieniem – eksperyment a teoria - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Nieustalony przepływ w rurociągach pod ciśnieniem – eksperyment a teoria

Abstrakt

Uderzenie hydrauliczne w przewodach pod ciśnieniem to zjawisko gwałtownych zmian ciśnienia będących następstwem szybkich w czasie zmian prędkości. Przyczynami powstawania uderzenia hydraulicznego mogą być zarówno przypadkowe zdarzenia (np. przerwy w dostawie prądu do stacji pomp, awaria pomp), jak i niewłaściwe eksploatowanie instalacji (np. nieprawidłowe zamykanie lub otwieranie zaworów). Przeciwdziałanie skutkom tego zjawiska polega na ograniczeniu przyrostów ciśnienia, co można osiągnąć m. in. poprzez powolne otwieranie i zamykanie zaworów, odpowiedni dobór materiału przewodu itd. Uderzenie hydrauliczne stanowi ważny problem, z jakim muszą zmierzyć się zarówno projektanci jak i użytkownicy systemów przesyłowych (np. sieci wodociągowe, instalacje przemysłowe, rurociągi naftowe itd.). Potwierdzeniem jego istotności jest fakt nałożenia na projektantów obowiązku sprawdzania zachowania projektowanych instalacji w warunkach szybkozmiennych przepływów nieustalonych. Szczególnie istotny wpływ na przebieg uderzenia hydraulicznego ma charakterystyka przewodu w tym materiał, z którego został on wykonany. Z tego powodu dokładne rozpoznanie zjawiska stanowi istotne zagadnienie, zarówno naukowe jak i praktyczne.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Polski Instalator strony 42 - 44,
ISSN: 1231-2428
Język:
polski
Rok wydania:
2016
Opis bibliograficzny:
Gietka N.: Nieustalony przepływ w rurociągach pod ciśnieniem – eksperyment a teoria// Polski Instalator. -., nr. 3 (2016), s.42-44
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 78 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi