Building Information Modelling as an opportunity and risk for stakeholders involved in construction investment process - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Building Information Modelling as an opportunity and risk for stakeholders involved in construction investment process

Abstrakt

The requirements to apply Building Information Modelling (BIM) in public investments worldwide are currently very high. Significant interest (sometimes formulated also as a requirement) in BIM technology can be observed also among private investors. Design technology that applies BIM is supported by many private investors due to its numerous advantages. A growing group of construction designers (steel, concrete and reinforced concrete among others) and installation designers, producers of prefabricated elements (steel and reinforcements), engineers, architects, construction companies, developers, contract managers and investors in Poland and worldwide notices opportunities offered by using BIM technology in preparation and construction phase, as well as building management. At the same time experts in construction industry draw attention to the low level of competitiveness of Polish construction companies in global and European market caused, among others, by insufficient application of modern technology and innovation, as well as lack of public investor’s initiative in promoting the application of BIM. It is difficult to assess the level of BIM implementation in Polish companies (due to lack of wider research results). The goal of this paper is to present the results of initial research regarding the level of knowledge of BIM and the scope of its implementation in Polish construction companies. The goal of the research was also to establish the level of interest and ability to implement BIM by public investors, architecture and construction companies. The paper also presents the scope of actions undertaken by the state, in the context of public investments using BIM.

Cytowania

 • 9

  CrossRef

 • 9

  Web of Science

 • 1 4

  Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pobierz publikację
pobrano 119 razy
Wersja publikacji
Accepted albo Published Version
Licencja
Creative Commons: CC-BY-NC-ND otwiera się w nowej karcie

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
materiały konferencyjne indeksowane w Web of Science
Opublikowano w:
Procedia Engineering nr 196, strony 1026 - 1033,
ISSN: 1877-7058
Tytuł wydania:
6th Creative Construction Conference (CCC) strony 1026 - 1033
Język:
angielski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Grzyl B., Miszewska E., Apollo M..: Building Information Modelling as an opportunity and risk for stakeholders involved in construction investment process, W: 6th Creative Construction Conference (CCC), 2017, ,.
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.1016/j.proeng.2017.08.045
Bibliografia: test
 1. A. Tomana A., Integracja projektowania i kosztorysowania na platformie BIM, Civil and Environmental Engineering 2, Politechnika Białostocka, 2011
 2. M. Suchocki, Czy inżynieria lądowa i wodna jest na wymarciu? Szanse i zagrożenia dla sektora inżynierii lądowej i wodnej, http://www.aplikom.com.pl/czy-inzynieria-ladowa-i-wodna-jest-na-wymarciu otwiera się w nowej karcie
 3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, online: http://eur- lex.europa.eu/legal content/PL/TXT/?uri=CELEX:32014L0024
 4. Praca zbiorowa pod redakcją M. A. Russo, K. Fox, Design and Construction Intelligence. SmartMarket Report. McGraw-Hill Construction. 2012, online: http://static-dc.autodesk.net/content/dam/autodesk/www/solutions/building-information-modeling/bim-value/mhc-business- value-of-bim-in-north-america.pdf
 5. National BIM Standard, https://www.nationalbimstandard.org/faqs#faq1
 6. Ł. Adamus, Modelowanie Informacji o Budynku (BIM) Podstawy Teoretyczne, ITB, Warszawa, 2012.
 7. W. East, Corps of Engineers Pilots COBie, Building Sciences Monthly e-Newsletter, NIBS. otwiera się w nowej karcie
 8. M. Salamak, M. Januszka, T. Płaszczyk, BIM i rzeczywistość poszerzona w zarządzaniu obiektami mostowymi, VII Ogólnopolska Konferencja Mostowców, Wisła, 2015.
 9. A. Mackiewicz, BIM w polskim przedsiębiorstwie -zagrożenia i korzyści, Inżynier budownictwa 11 (2014).
 10. A. Kristowski, A proposal for the strategy of building process management including the issues of risk, Logistyka 6 (2009). otwiera się w nowej karcie
 11. M. Szczepański, W. Migda, R. Jankowski, Modal analysis of real timber frame houses with different insulation materials, Adv. Sci. Technol. Res. J. 2016, 10 (31), pp. 215-22. otwiera się w nowej karcie
 12. A. Tomana, BIM. Innowacyjna technologia w budownictwie. Podstawy, standardy, narzędzia, BIMKlaster, Kraków, 2015.
 13. B. Grzyl, M. Apollo, Umowa o roboty budowlane w aspekcie podziału ryzyka stron, Inżynieria Morska i Geotechnika 6 (2015), pp. 838-843.
 14. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, online: http://eur-lex.europa.eu/legal- content/PL/TXT/?uri=CELEX:32014L0025
 15. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania koncesji, online: http://eur- lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32014L0055 otwiera się w nowej karcie
 16. K. Majewski, Nowe dyrektywy w sprawie zamówień publicznych a BIM, online: http://www.budujwprawie.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=67:nowe-dyrektywy-w-sprawie-zamowien-publicznych-a- bim&catid=11&Itemid=191
 17. P. Miecznikowski, BIM -wybór czy konieczność, Materiały Budowlane, 494 (2013).
 18. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. Dz. U. z 2004 roku nr 19, poz. 177 wraz z późniejszymi zmianami. otwiera się w nowej karcie
 19. B. Grzyl B, M. Apollo, Zarządzanie ryzykiem jako element wspomagania działań logistycznych w przedsiębiorstwie budowlanym, Logistyka 6 (2011), pp. 1307-317. otwiera się w nowej karcie
 20. B. Grzyl B, Ryzyko wykonawcy robót budowlanych w zamówieniach publicznych, Inżynieria i Budownictwo 11 (2014), pp. 644-646.
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 118 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi