CD NIWA jako platforma współpracy biznesu i nauki - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

CD NIWA jako platforma współpracy biznesu i nauki

Abstrakt

Artykuł prezentuje koncepcję Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji: CD NIWA, które jest środowiskiem przetwarzania w chmurze obliczeniowej, źródłem stale doskonalonych aplikacji i usług oraz platformą współpracy użytkowników. Interaktywność współdziałania nauki i biznesu jest głównym założeniem i celem Centrum Doskonałości NIWA, które ma też służyć budowaniu społeczności współpracującej w zakresie realizacji przedsięwzięć. W artykule zaprezentowano przykład możliwości zastosowania CD NIWA w modelowaniu procesów biznesowych w oparciu o o BPMN oraz model pracy zespołu wirtualnego wspierający wykorzystanie potencjału zespołów współpracujących w środowisku CD NIWA.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego nr 2, strony 181 - 193,
ISSN: 2450-7733
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Krawczyk H., Dziubich K., Krawczyk-Bryłka B.: CD NIWA jako platforma współpracy biznesu i nauki// STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO. -Vol. 2., nr. 39 (2015), s.181-193
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi