Charakterystyka badań i metod projektowania pali przemieszczeniowych wkręcanych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Charakterystyka badań i metod projektowania pali przemieszczeniowych wkręcanych

Abstrakt

Technologia pali przemieszczeniowych wkręcanych na polskim rynku usług geotechnicznych jest stosunkowo nowa i ciągle znajduje się na etapie rozwoju. Skłoniło to autorów artykułu do przeanalizowania stanu wiedzy na temat tego rodzaju pali oraz zebranie doświadczeń badawczych i praktycznych z nimi związanych. Autorzy liczą, że informacje zawarte w pracy poszerzą wiedzę dotyczącą rozpatrywanej technologii palowania i przyczynią się do dalszego jej rozwoju w naszym kraju.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Inżynieria Morska i Geotechnika strony 714 - 721,
ISSN: 0867-4299
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Krasiński A., Kusio T.: Charakterystyka badań i metod projektowania pali przemieszczeniowych wkręcanych// Inżynieria Morska i Geotechnika. -., nr. 6 (2012), s.714-721
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi