Ekologiczne aspekty projektowania fundamentów palowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ekologiczne aspekty projektowania fundamentów palowych

Abstrakt

Projektowanie i wykonawstwo fundamentów palowych realizowane jest obecnie w coraz trudniejszych warunkach gruntowych. Wszystkie rodzaje budownictwa wkraczają również na tereny ekologicznie cenne. W referacie przedstawiono technologie, np. pale Omega, Atlas, przemieszczeniowe wiercone, prefabrykowane, które w dużym stopniu eliminują niekorzystne oddziaływanie fundamentów palowych na środowisko.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Problemy naukowo-badawcze budownictwa. T. 1, Problemy budownictwa na terenach ekologicznie cennych strony 297 - 308
Język:
polski
Rok wydania:
2007
Opis bibliograficzny:
Gwizdała K.: Ekologiczne aspekty projektowania fundamentów palowych// Problemy naukowo-badawcze budownictwa. T. 1, Problemy budownictwa na terenach ekologicznie cennych/ ed. pr. zbior. pod red. M. Broniewicza, J. A. Prusiel Białystok: Wydaw. Politech. Białost., 2007, s.297-308
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 41 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi