Charakterystyka mikroemulsji wytwarzanej w pętlicowym reaktorze dwukolumnowym - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Charakterystyka mikroemulsji wytwarzanej w pętlicowym reaktorze dwukolumnowym

Abstrakt

Otrzymywano emulsje woda-olej parafinowy w reaktorze dwukolumnowym z mieszaniem w kolumnie wewnętrznej jako strefie wznoszenia. Stwierdzono, że przepływ emulsji jest zbliżony do przepływu tłokowego. Stwierdzono, że inwersja emulsji poprzedzona jest tworzeniem emulsji wielokrotnej. Zaobserwowano bimodalne rozkłady wielkości średnic kropel.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Inżynieria i Aparatura Chemiczna nr 45(37), strony 81 - 82,
ISSN: 0368-0827
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Kawalec-Pietrenko B., Gryszko J., Zander L., Warechowski J., Dajnowiec F.: Charakterystyka mikroemulsji wytwarzanej w pętlicowym reaktorze dwukolumnowym// Inżynieria i Aparatura Chemiczna. -Vol. 45(37)., nr. nr 4s (2006), s.81-82
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi