Charakterystyka pęknięć w szynach typu head check - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Charakterystyka pęknięć w szynach typu head check

Abstrakt

Zmęczenie kontaktowe powierzchni tocznej szyny (RCF) jest jedną z waznych przyczyn jej uszkodzenia i ma obecnie duże znaczenie w utrzymaniu nawierzchni kolejowej w odpowiednim stanie niezawodności oraz wpływa na trwałość szyn. W wyniku dużych oddziaływań dynamicznych na powierzchni szyny powstają poziome małe pęknięcia, które w dalszej fazie rozwoju przechodzą pionowo przez krawędź główki szyny powodując powstawanie mikroszczelin. W przypadku niedoboru środków na diagnostykę i nie wykonania napraw w określonym terminie,uszkodzenia te mogą być przyczyną poważnych wypadków. W artykule omówiono problemy dotyczący powstawania pęknięć i ich rozwoju, rozpoznawania wymieniono czynniki wpływające na pęknięcia typu head check oraz możliwości zapobiegania i naprawy.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Logistyka strony 1 - 0,
ISSN: 1231-5478
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Kędra Z.: Charakterystyka pęknięć w szynach typu head check// Logistyka. -., nr. nr 6 (2010), s.1-0
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 22 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi